عملیات و وضعیت گردش انبار

در حال حاضر این جدول فاقد اطلاعات میباشد.

# عملیات عنوان کالا مقدار مسئول درخواست کننده تاریخ درخواست انبار آخرین وضعیت درخواست اقدام
سمپلر متغیر 100 مدیر ارشد آزمایشگاه 1395/05/17 انبار پیش فرض انجام شده

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]