دستورالعمل روش انجام آزمایش Anti –Phospholipid IgG/IgM

کد سند:
472
کد یکتا:
227
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
4.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش Anti –Phospholipid IgG/IgM

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانAnti – Phospholipid IgG/IgM .

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت اندازه گیری کمی آنالیت Anti – Phospholipid IgG/IgM در بخش ایمونولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .
صلاحیت و شایستگی کاربر: 
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته : 
آگاهی اساس آزمایش Anti – Phospholipid IgG/IgM به روش الایزا
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت Anti-MCV در سرم و تغییر مقدار آن در بیماری های مختلف
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه 

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه سرم
نمونه نباید همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک باشد.
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه Clot و یا رشته های فیبرین باشد.
حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش Anti – Phospholipid IgG/IgM مقدار 10 میکرولیتر می باشد.
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت5 روز
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری بیش از 5 روز
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن باید توسط ورتکس، همگن شوند.
از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .

لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر ساخت شرکت ارگانتک
سمپلر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
دستگاه الایزا ریدر
دستگاه الایزا واشر
دستکش های یکبار مصرف

اساس آزمایش :
در صورت حضور آنتی بادی در نمونه رقیق شده ، آنتی بادی به آنتی ژن کوت شده باند می شود .
در مرحله شستشو اجزا باند نشده اضافی از محیط خارج می شوند . سپس آنتی هیومن گلوبولین نشاندار شده به چاهک ها اضافه می شود .
 پس از زمان انکوبه طی واش بعدی اجزاء باند نشده از محیط خارج می شوند مرحله بعد با اضافه کردن آنزیم سوبسترا و تولید رنگ آبی و پس از آن STOP اضافه نمودن و جلوگیری از ادامه واکنش و تولید رنگ زرد است.
OD چاهک ها را در 450 nm قرائت کنید.


روش انجام آزمایش :
تمام محلو هایی که پیش از استفاده نیاز به رقیق شدن دارند، را رقیق کنید.
100 میکرو لبتر از کالیبراتورها ، کنترل ها و نمونه رقیق شده به چاهک ها سمپل کنید.
30 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
3 بار شستشو دهید.
100 میکرولیتر از کونژوگه را سمپل کنید.
15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
3 بار شستشو دهید.
100 میکرولیتر سوبسترا به چاهک ها اضافه کنید.

15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.
100 میکرولیتر stop به چاهک ها اضافه کنید.
چاهک ها را در 450 nm قرائت کنید.


نکات ایمنی :
در هنگام استفاده از دستگاه می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل برقی را رعایت نمایید .
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
شناسنامه دستگاه
فرم ثبت نتایج کالیبراسیون دستگاه
فرم درخواست سرویس و کالیبراسیون دستگاه
Log book دستگاه
فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده قابل اندازه گیری: 
محدوده رفرانس :

تفسیر نتیجه U/ML
Nagative <10
Postive >10
 
تفسیر نتایج :
آنتی بادی های ضد فسفو لیپید همراه با افزایش خظر ایجاد ترومبوز ، ترومبو سیتو پنی و سقط مکرر جنین می باشد.
دو نوع اصلی آنتی بادی های فسفو لیپید عبارتند از آنتی کواگولانت های لوپوس و آنتی بادی های آنتی کاردیولیپین .

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]