گزارش غیر معقول تست تیروئید خانم باقری
کاربر تعریف کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
زمان ایجاد:
1393/09/05
فرآیند اقدام:
مرحله اول - ثبت
کد یکتا:
3

ثبت

عنوان نامنطبق:
گزارش غیر معقول تست تیروئید خانم باقری
 
 
تاریخ کشف:
1393/09/01
مرحله کشف:
آزمایشگاه
توضیحات:
نامبرده همواره سابقه کم کاری تیرونید داشته اند ولی گزارش فعلی پرکاری تیرونید را نشان میدهد
 
 

بررسی

تاریخ بررسی:
تعیین تکلیف:
اصلاح
مسئول اقدام:
مهلت انجام:
توضیحات:
 
 

اقدام

تاریخ انجام اقدام:
شرح اقدام انجام شده:

اثربخشی

وضعیت نهایی:
توضیحات نهایی:
نیاز به اقدام اصلاحی:
شناسه اقدام اصلاحی:
نتیجه نهایی:
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]