چک لیست بخش بیوشیمی

کد سند:
611
کد یکتا:
321
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

چک لیست بخش بیوشیمی

ابزار پایه و تجهیزات - اسپکتروفتومتر

تطابق

دارد

مغایرت

جزئی

مغایرت کلی

کاربرد ندارد

1

آیا سوابق ارزیابی صحت فتومتریک دستگاه موجود است؟

 

2

آیا خطی بودن با استفاده از فیلترها و یا محلول­های استاندارد در فواصل زمانی مشخص بررسی می­شود؟

 

3

آیا سوابق کالیبراسیون طول موج اسپکتروفتومتر با محلول­های مناسب و یا فیلترها و یا .... به طور منظم وجود دارد؟

 

4

آبا انوار پراکنده Stray Light با محلول­ها و یا فیلترهای مناسب به طور منظم بررسی می­گردد؟

 

5

آیا از کووت­های مناسب، (تمیز، بدون خشف سالم و ....)و مطابق توصیه سازنده دستگاه استفاده می­شود؟

 

6

آیا تعویض لامپ دستگاه با توجه به طول عمر لامپ و بر اساس دستورالعمل سازنده انجام می­گیرد؟

 

 

پیپت­های خودکار-میکروپیپت­ها

 

 

 

 

7

آیا ارزیابی میکروپیپت­ها در فواصل زمانی مشخص و به صورت دوره­ای از نظر صحت و دقت انجام می­شود و سوابق اجرای آن وجود دارد؟

 

 

ابزار وابسته به دما

 

 

 

 

  

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما 
       
       

 

کنترل کیفیت

 

 

 

 

27

آیا نمونه­های کنترلی همزمان و مشابه نمونه­های انسانی مورد آزمایش قرار می­گیرند؟

 

28

آیا کنترل­ها در هر سرس کاری مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن موجود است؟

 

29

آیا آزمایشگاه خطای مجاز خود را تعریف نموده است؟

 

30

آیا محدوده چارت کنترل یفیت با خطای مجاز آزمایشگاه مطابقت دارد؟

 

31

آیا نتایج کنترل­ها بر اساس دستورالعمل کنترل داخلی کیفیت آزمایشگاه تفسیر می­شوند؟

 

32

آیا نتایج کنتر­ل­ها قبل از گزارش بیماران بررسی و تفسیر می­شوند؟

 

33

در مواردی که کنترل­ها خارج از محدوده مورد انتظار قرائت شده، شواهد اقدامات اصلاحی وجود دارد؟

 

34

آیا شاخص­های آماری دقت (SD, CV%) در فواصل مشخص بررسی شده شواهد آن موجود است؟

 

35

آیا در مورد انواعی از آزمایش­های نیمه کمی و کیفی که فاقد کنترل در داخل کیت می­باشند، نمونه مثبت و منفی شناخته شده در هر سری کاری آزمایش می­شود؟

 

36

 

       
       

40

آیا معیارهایی برای دفعات کالیبراسیون و تیید کالیبراسیون وجود دارد؟

 

41

آیا در مواردی که سیستم آنالیتیک از کالیبراسیون خارج شده، کالیبراسیون مجدد صورت گرفته و شواهد آن موجود است؟

 

42

آیا روش­های دستی، اسانداردها در هر سری کاری مورد استفاده قرار می­گیرند؟

 

43

آیا منحنی کالیبراسیون در روش­های ایمونواسی مطابق با دستورالعمل سازنده در هر سری کاری ترسیم می­شود؟

 

44

آیا آزمایش مطابق با راهنمای انجام آزمایش مورد توصیه سازنده صورت می­گیرد؟

 

 


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]