چک لیست بخش پاتولوژی

کد سند:
612
کد یکتا:
105
واحد سازمانی:
پاتولوژی
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
چک لیست بخش پاتولوژی

ابزار پایه و تجهیزات

تطابق

دارد

مغایرت

جزئی

مغایرت کلی

کاربرد ندارد

1

آیا واحد پاساژ بافتی به نحو مقتضی از سایر قسمت­های بخش آسیب شناسی جدا شده است؟

 

2

آیا در بخش پاتولوژی، سیستم تهویه مناسب (مانند هواکش) وجود دارد؟

 

3

آیا بررسی ماکروسکوپی نمونه­ها در زیر هود مناسب انجام می­شود؟

 

4

آیا سینک با ابعاد مناسب و با امکان دسترسی به آب گرم و سرد موجود است؟

 

5

آیا در آزمایشگاهی که نمونه­های فروزن سکشن پذیرش می­شود الزامات مربوط به فضا برای انجام این آزمایش رعایت می­گردد؟

 

6

اگر آزمایشگاه نمونه­های فروزن سکشن پذیرش می­کند آیا مجهز به سیستمی جهت حفظ تداوم جریان برق می­باشد؟

 

7

آیا در نحوه انبارش محلول­ها و مواد مصرفی به چیدمان آنها توجه گردیده است؟

 

 

تجهیزات

       

8

آیا در بدو تاسیس حداقل ذکر شده در فهرست تجهیزات بخش آسیب شناسی تشریحی موجود است؟

 

9

آیا آزمایشگاه تجهیزات متناسب با فعالیت­های جاری را دارا می­باشد؟

 

10

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما

 
       

52

آیا کارکنان در هنگام کار با نمونه­های بافتی از گان و دستکش مناسب استفاده می­نمایند؟

 

53

آیا در نگهداری اقیمانده بافت­های مورد آزمایش به نحوه چیدمان و نگهداری بافت­ها تا زمان تعیین شده یا مورد توفق وجه شده است؟

 

54

آیا دفع نمونه­ها مطابق دستورالعمل ویژه امحاء، مواد و نمونه­ها در بخش آسیب شناسی تشریحی انجام می­گیرد؟

 

 نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]