چک لیست بخش میکروبیولوژی

کد سند:
614
کد یکتا:
322
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

چک لیست بخش میکروبیولوژی

 

فضای فیزیکی

تطابق

دارد

مغایرت

جزئی

مغایرت کلی

کاربرد ندارد

1

آیا فضای فیزیکی کافی و مناسب جهت انجام کارهای فنی و قرار دادن تجهیزات و وسایل وجود دارد؟

 

2

آیا فضای کافی و جداگانه جهت ساخت محیط­های کشت موجود می­باشد؟

 

3

آیا شیر آب و سینک دستشویی در اتاق کار میکروب شناسی وجود دارد؟

 

 

تجهیزات و ابزار پایه

 

 

 

 

4

آیا تجهیزات و وسایل متناسب با حجم کاری و تعداد نمونه ها می­باشند؟

 

5

آیا برنامه زمان بندی جهت کنترل و نگهداری وسایل و تجهیزات مختلف مانند میکروسکوپ­ها، یخچال­ها، سانتریفوژ و انکوباتور و .... وجود دارد و نتایج ثبت می­گردد؟

 

6

آیا انکوباتور CO2 به طور روزانه از نظر میزان مناسب CO2 بررسی و نتایج آن ثبت می­گردد؟

 

 

         
 

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما 
   

 

73

آیا مواردی که باید سریعاً به پزشک گزارش شود (نقاط بحرانی) به صورت مکتوب در دسترس می­باشد؟

 

74

آیا نمونه های مشکوک به التور، سل، سیاه سرفه و دیفتری و سایر بیماری های تحت مراقبت به مراکز بهداشت مربوطه گزارش می­شوند؟

 نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]