شرح وظايف انباردار

کد سند:
51-11
کد یکتا:
68
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف انباردار
  1. تحویل بارهای رسیده و کنترل کیفیت و تاریخ کالاها مطابق با sopمربوطه
  2. ثبت در فرمهای کارت انبار و بایگانی انبار
  3. ارائه ملزومات به بخشها از یخچال ذخیره یا انبار با سیستم FIFOو مطابق با فرم درخواست کالا
  4. ثبت تاریخ تحویل به بخش در کارت انبار
  5. کنترل تاریخ درخواست بخشها از انبار
  6. بررسی میزان کمی و کیفی مصرف در کلیه بخشها
  7. اختيار در تحويل ملزومات از شركتها و برداشت از انبار
  8. درخواست خرید کالاهائی که به نقطه سفارش رسیده اند


 

 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]