شرح وظايف کارکنان هماتولوژی

کد سند:
51-15
کد یکتا:
71
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف کارکنان هماتولوژی
  1. تهیه گسترش خونی و رنگ آمیزی لامها طبق Sopهای مربوطه
  2. انجام تست های G6PD، گروه خونی و رتیکلوسیت
  3. انجام تست کومبس مستقیم
  4. دادن نمونه ها به دستگاه سل کانتر و Printنتایج
  5. انجام اقدامات لازم جهت حفظ و نگهداری دستگاه سل کانتر.
  6. دیف کردن لامهای رنگ آمیزی شده
  7. ثبت نتایج در دفتر و برگۀ سل کانتر.
  8. تکمیل برگۀ سل کانتر.
  9. بررسی لامهای لشمانیا و مالاریا.
  10. انجام و ثبت تستهای CT , PTT, PT
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]