شرح وظايف مسئول جداسازی و توزیع

کد سند:
52-7
کد یکتا:
63
واحد سازمانی:
جداسازی و ارسال نمونه
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف مسئول جداسازی و توزیع
  1. تحویل نمونه ها از نمونه گیری و کنترل آنها از نظر کیفیت و کمیت
  2. جداسازی نمونه ها بر اساس بخشهای مربوطه و مطابق با Sopمربوطه
  3. تحویل نمونه ها در زمان و شرایط مناسب به بخشهای مربوطه
  4.  
شرايط احراز
  • حداقل کاردان علوم آزمایشگاهی با 3 ماه سابقه کار مرتبط
  •  
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]