شرح وظایف سوپروایزر

کد سند:
51-2
کد یکتا:
58
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظایف سوپروایزر
1-همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط .
2-نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها
3-جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران
4-بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط
5-پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مدیر ارشد آزمایشگاه
6-هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه تحت نظر مدیر آزمایشگاه، مشاوره با پزشکان
7-تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی
8-همكاري در اجراي برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
9-همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه
10- کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب، تهیه لیست تشکیلات و غیره با هماهنگی مدیر ارشد آزمایشگاه
11-نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی و مدیر آزمایشگاه
12-انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه
13-اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط
14-نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی
15-كنترل كليه فاكتورها و صورتحساب ها اعم از خريد ملزومات مصرفي و تجهيزات آزمايشگاه هاي ارجاع، حقوق و بيمه پرسنل، تنخواه كارپرداز
16-كنترل صندوق پايان هر دو شيفت
17-گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده
18-اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]