شرح وظایف کارکنان نمونه گیری

کد سند:
52-6
کد یکتا:
62
واحد سازمانی:
نمونه گیری
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظایف مسئول و کارکنان نمونه گیری
1- کنترل مشخصات و انجام مراحل طبق Sopمربوطه
2- توضیحات مربوط به نمونه های اسپرم و PSA.
3- مراقبت در حین نمونه گیری در صورت درخواست پزشک قانونی.
4- نمونه گیری در منزل همراه با توضیحات کامل به بیمار(هماهنگي وسيله نقليه با شخص درخواست دهنده است).
5- نمونه گیری جهت آزمایشات قارچ شناسی.
6- تهیۀ نمونه واژن و انجام کشت در صورت درخواست پزشک.
7- تهیۀ لام لشمانیا.
8- تهیۀ لام Sarcoptes Scabiei.
9- تهیۀ و در صورت درخواست پزشک انجام کشت برای نمونه های حلق و بینی.
10- نمونه گیری و کشت نمونه های زخم و سایر ترشحات بدن.
  ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]