شرح وظايف کارکنان پذیرش

کد سند:
52-5
کد یکتا:
61
واحد سازمانی:
پذیرش
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف  مسئول و کارکنان پذیرش
 1. داشتن ظاهری آراسته همراه با لبخند در مواجهه با مراجعین
 2. انجام امور پذیرش بیمار 
 3. انجام امور مربوط به صندوق
 4. تسویه حساب قبض های باقیمانده بیمار
 5. دریافت و ارسال فاکس
 6. پاسخگویی تلفن
 7. تماس تلفنی با بیمار
 8. تهیه لیست و دیسکت ماهانه تأمین اجتماعی
 9. تهیه لیست و دیسکت ماهانه خدمات درمانی
 10. تهیه لیست و دیسکت ماهانه نیروهای مسلح
 11. تهیه لیست و دیسکت ماهانه بانکها و سایر مراکز
 12. ثبت اطلاعات گردآوری شده از سوابق بیماران در رایانه
 13. تهیه آمار های مختلف در صورت نیاز
 14. کنترل مجدد نسخ
 15. آماده كردن تست هاي ارسال
 16. اختیاردسترسی به داده های بیماران با رمز رایانه ای مشخص بعلاوه اختيار پذيرش نسخ مجاز
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]