شرح وظايف مسئول آموزش

کد سند:
51-9
کد یکتا:
65
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف مسئول آموزش
  1. تهيه پرونده آموزشی هر یک از پرسنل و بروز رسانی سوابق آموزشي آنان .
  2. هماهنگي با مدیر فنی جهت آموزش پرسنل تازه استخدام شده و صدور گواهينامه مهارت داخلی
  3. تعيين سطح آموزش افراد .
  4. تدوين استاندارد آموزش سالیانه در ابتداي هر سال
  5. تعيين نياز سنجي آموزشي افراد و بخش ها بصورت شش ماهه یا سالیانه
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]