شرح وظایف مدیر کیفیت

کد سند:
52-3
کد یکتا:
59
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظایف مدیر کیفیت (نماینده مدیریت)
 1. اطمینان از برقراری و اجرای صحیح سیستم مدیریت کیفیت
 2. گزارش دهی به مدیریت در خصوص کاستی های سیستم مدیریت کیفیت
 3. اطمینان از ارتقاء آگاهی تمامی کارکنان از خواسته های مشتریان
 4. ارتباطات برون سازمانی با سیستم مدیریت کیفیت
 5. به روز آوری نظامنامه ، خط مشی و اهداف
 6. دریافت نامه های مختلف از ارگانها و ثبت در دفتر اندیکاتور
 7. انجام مکاتبات با شرکت ها، سازمانها، نهادها در زمینه استاندارد سازی
 8. نظارت بر بایگانی کلیه مدارک و سوابق آزمایشگاهی
 9. نظارت بر روند و اجرا صحيح برنامه هاي كنترل كيفي (منجمله كنترل هفتگي منحني ها)
 10. اختيار در تعاريف و تغيير مستندات با صلاحديد و تاييد مدير فني
 11. انجام امور مرتبط با کالیبراسیون تجهیزات
 12. برنامه ریزی جهت انجام ممیزیهای داخلی
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]