شرح وظايف مسئول ایمنی و بهداشت

کد سند:
52-10
کد یکتا:
66
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
شرح وظايف مسئول ایمنی و بهداشت
  • ايجاد و استقرار تمامي دستورالعمل هاي مربوط به ايمني از قبيل:‌
         الف- دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان و ايمني در محيط آزمايشگاه
          ب- دستورالعمل نحوه سترون سازي، شستشوي لوازم شيشه اي و نظافت محيط و سطوح كاري
         ج-دستورالعمل دفع پسماند
         د-ثبت و گزارش و پيگيري حوادث مخاطره آميز

  • آموزش كاركنان در خصوص ملاحظات ايمني
  • نظارت در به كارگيري و اجراي اصول ايمني در تمامي فرآيندهاي آزمايشگاه و اطمينان از اجراي صحيح تمامي دستورالعمل ها
  • اطمينان از انتخاب ماده ضد عفوني كننده مناسب و ساير موارد اينچنيني نظير صابون و غيره.
  • اطمينان و نظارت در چگونگي دفع پسماندها طبق دستورالعمل اجرايي
  • اطمينان از انجام و ثبت اصول كنترل كيفي در استريليزاسيون و ساير موارد ايمني
  • اطمينان از مصونيت و وجود آنتي بادي بر عليه HIV, HBV , HCV قبل از شروع به كار
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]