دستور العمل کار در بخش هورمون

کد سند:
94
کد یکتا:
77
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستور العمل کار در بخش هورمون

- تحويل نمونه هاي گروهي روزانه بخش هورمون از نمونه گيري راس ساعت 12 همراه با ليست مربوط به بخش و چک کردن وجود يا عدم وجود هريک از نمونه ها و مطابقت دادن با ليست و پي گيري علت عدم وجود آنها و پس از پيگيري هاي لازم،تفکيک آنها مطابق جايگاه هاي تعيين شده در فيريزر شماره 4 بر اساس روز تعيين شده جهت انجام تست مطابق برنامه پذيرش.
- چک کردن دماي محيط که حتما بايد 25-15 درجه سانتي گراد باشد.
- يک ساعت قبل از شروع کار کيت ها را به دماي محيط مي رسانيم.
- بررسي تميزي ميز کار و زدن ساعت شروع کار در دفترLog book.
- خارج کردن تمام نمونه هاي مربوط به تست هائي که بايد در آن روز انجام شود از فريزر شماره 4 و به دماي محيط رساندن و چيدن و مرتب کردن آنها از روي شماره و شيک لوله ها و سپس گرفتن ليست کار از بخش هاي هرمون، ايمنولوژي و سرولوژي و چک کردن تمام سرم ها با ليست کار و مطمئن شدن از وجود همه آنها و پيگيري هاي لازم جهت سرم هائي که شماره آنها در ليست وجود دارد و لي سرم را نداريم و درضمن مورد به همراه اقدام اصلاحي انجام شده متعاقب ان در دفترنامنطبق ،اصلاحي وپيشگيرانه (سندNAP974) ثبت گردد.

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]