دستورالعمل پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت "بیماران خاص"

کد سند:
96
کد یکتا:
238
واحد سازمانی:
پذیرش
فرآیند:
فرآیند قبل از انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

دستورالعمل پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت "بیماران خاص"

هدف از تدوین این دستور العمل حصول اطمینان از عملکرد هماهنگ و سریع آزمایشگاه در مواجهه با بیماران خاص و نیازمند پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت می باشد.

2-دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت استفاده در بخش های مدیریت، پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه کاربرد دارد.

3- مراجع و منابع:
بخش نامه های داخلی آزمایشگاه

4- مسئولیت و اختیارات / صلاحیت و شایستگی کاربر:
4-1- مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته مستند سازی و آموزش آزمایشگاه می باشد.
4-2- مسئولیت تائید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه می باشد.
4-3- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی و سوپروایزر و مسئولین بخش های پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه می باشد.
4-4- از آنجائیکه از این دستورالعمل در حوزه عملکردی بخش های پذیرش و نمونه گیری استفاده می گردد لذا تمامی موارد مربوط به صلاحیت و شایستگی پرسنل بخش های مذکور می بایست رعایت گردد .
4-5- جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح پرسنل آزمایشگاه در مواجهه با بیماران خاصی که نیازمند پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت هستند، قرائت کامل این دستورالعمل الزامی است.
4-6- مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی، مسئولین بخش های پذیرش و نمونه گیری و همچنین مسئول دفتر بهبود کیفیت و بهره وری است.
4-7- مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع و ضوابط استاندارد بر عهده مسئول فنی ( و کمیته مستند سازی و آموزش تحت نظر ایشان ) می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند .

5- اقدامات وابسته :
5-1- آگاهی از دستورالعمل پذیرش
5-2- آگاهی از دستورالعمل نمونه گیری
5-3- آگاهی از دستورالعمل نحوه برخورد با درخواست های اورژانس

6- تعاریف:
6-1- آزمایش اورژانس : آزمایشی است که دریافت سریع جواب آن جهت تشخیص و مداخلات درمانی ضروری است و هر گونه تاخیر در جوابدهی به موقع، موجب خطرات و عوارض جانی برای بیمار می گردد.
6-2- بیماران خاصی که نیازمند پذیرش و نمونه گیری خارج نوبت هستند: منظور از بیماران خاص در این جا بیمارانی که طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بیماران خاص تلقی می گردند نمی-باشد، بلکه منظور بیمارانی است که بنا به دلیل پزشکی و یا غیرپزشکی می بایست بلافاصله پس از حضور در آزمایشگاه عملیات مربوط به پذیرش و نمونه گیری ایشان انجام گردد، حتی اگر درخواست آزمایش آن ها اورژانس نباشد.
برخی از این بیماران عبارتند از:
6-2-1- بیماران دارای دفترچه خاص
6-2-1- بیماران دچار خونریزی حاد (داخلی یا خارجی)
6-2-2- بیماران دچار دردهای شکمی حاد (بیماران مشکوک به آپاندیسیت، سنگ کلیه، التهاب لوزالمعده)
6-2-3- بیماران دچار اسهال شدید و غیرقابل کنترل
6-2-4- بیمارانی که مشکوک به حمله قلبی هستند (بیماران با درخواست Cardiac Marker نظیر CPK ، CK-MB ، Troponin، Myoglobin و NT-Pro BNP)
6-2-5- بیمارانی که به تازگی (درسه ماه گذشته) جراحی قلب باز شده-اند
6-2-6- معلولین حرکتی
6-2-7- معلولین ذهنی
6-2-8- افرادی که دچار نقص عضو هستند
6-2-9- افرادی که دارای سن بالای 75 سال هستند
6-2-10- نوزادان (کودک تازه متولد شده تا قبل از یک ماهگی)
6-2-11- خانم های بارداری که مشکوک به مسمومیت بارداری (پره اکلامپسی) هستند. این قبیل بیماران دارای فشار خون افزایش یافته همراه با دفع پروتئین در ادرار می باشند
6-2-12- دارندگان کارت اشتراک (VIP) آزمایشگاه
6-2-13- همکاران پزشک و ماما
6-2-14- افرادی که از طرف مراجع قضایی و تحت الحفظ به آزمایشگاه مراجعه می نمایند
6-2-15- افرادی که توسط مسئولین فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه به بخش های پذیرش و یا نمونه گیری معرفی می شوند

7- شرح دستورالعمل:
7-1- بخش پذیرش: کلیه کارکنان پذیرش آزمایشگاه موظفند تا به محض رویت بیماران و مراجعه کنندگانی که شرح آن ها در قسمت تعاریف آمده است، ایشان را برای پذیرش خارج نوبت به واحد مربوطه معرفی نمایند.
بدیهی است که پذیرش این بیماران براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل پذیرش صورت خواهد گرفت.
توجه: مراحل مربوط به کنترل و تطابق مشخصات بیمار با درخواست آزمایش و احراز هویت در مورد این قبیل بیماران نیز انجام می گردد ولیکن با توجه به وضعیت بیمار سعی می شود تا همکاری بیشتری صورت گیرد.
توجه: زمان جوابدهی به بیمار براساس درخواست پزشک و توانمندی آزمایشگاه در انجام آزمایش های اورژانس تعیین می گردد. چنانچه بیمار نیاز داشته باشد تا جواب خود را سریعتر دریافت نماید این موضوع حتماً با بخش های فنی مرتبط هماهنگ می گردد. در سایر موارد نیز فقط عملیات پذیرش و نمونه گیری از بیمار بطور خارج نوبت انجام می گردد و زمان جوابدهی براساس برنامه آزمایشگاه مشخص و تعیین می گردد.
توجه: در پایان عملیات مربوط به پذیرش بیماران خارج نوبت و صدور قبض درخواست آزمایش، یک برچسب آبی رنگ به شکل دایره در گوشه سمت راست بالای قبض چسبانده می شود تا توجه همکاران بخش نمونه گیری را جهت انجام هرچه سریعتر نمونه گیری از بیمار مربوطه، جلب نماید.
 


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]