دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاه هاي ارجاع يا ارجاع كننده

کد سند:
6
کد یکتا:
87
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

1- موضوع: دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاه هاي ارجاع يا ارجاع كننده

2- هدف: برقراري ارتباطي منطقي با ساير آزمايشگاه­ها به منظور انجام برخي آزمايشات، به گونه اي كه بتوان بر اين عملكرد برون سازماني فرآيند انجام يافته نظارت داشت.

 3- دامنه عملکرد: بكارگيري اين دستورالعمل اجرايي در تعهد مسئول فني، سوپروايزر، مسئول كنترل كيفي، و نيز مسئولين  بخشهاي پذيرش، جوابدهي و ساير بخش­هاي فني مي­باشد.

 4-تعاریف:

1 آزمايشگاه ارجاع: آزمايشگاهي است كه طبق قراردادي تعريف شده نسبت به انجام برخي تست­ها و مشاوره ها و گزارش آن اقدام مي­نمايد.
2-4- آزمايشگاه ارجاع كننده: آزمايشگاهي است كه طبق قراردادي تعريف شده نسبت به ارسال برخي نمونه­ ها و يا مشاوره به اين آزمايشگاه مبادرت مي­نمايد.
 

5- شرح:برحسب توافقات انجام شده قبلي فيمابين مديران دو مركز، قراردادي كه الگوي آن در سند شماره 7 آمده است منعقد مي­گردد. 

 

 


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]