روش اجرایی موارد نامنطبق

کد سند:
65
کد یکتا:
96
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند بهبود مستمر
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 1- موضوع: روش اجرایی موارد نامنطبق
 
 2- هدف: شناسايي و طبقه بندي انواع عدم انطباق هايي كه ممكن است در آزمايشگاه پزشكي به وجود آيد.

 3- دامنه عملکرد: استفاده از اين روش اجرايي براي تمامي بخش هاي آزمایشگاه الزامي مي باشد.

 4- تعاریف:
4 – 1 – نامنطبق: به انواع خطاها و مواردي اطلاق مي گردد كه با اصول از پيش تعيين شده انجام صحيح كار انطباق ندارد. به بياني ديگر به مواردي گفته مي شود كه خواهان اتفاق افتادن آن در آزمايشگاه نيستيم و با عملكرد صحيح ما مغايرت دارند.
 
 5- شرح:
كليه كاركنان بخش های آزمایشگاه در صورت مشاهده عدم انطباق هاي ذيل بايد فرم نامنطبق، اصلاحی و پیشگیرانه را كه در سند شماره 66 آمده است، تکمیل نمایند.
انواع عدم انطباق ها:
-      گزارشات بازرسين اعم از بازرسين وزارت بهداشت و نيز سازمان هاي بيمه گر
-      گزارشات مميزين خارجي اعم از مميزين آزمايشگاه مرجع سلامت و نيز شركت هاي صادر كننده گواهينامه


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]