روش اجرایی اقدام پیشگیرانه

کد سند:
109
کد یکتا:
99
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند بهبود مستمر
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 
1- موضوع: روش اجرایی اقدام پیشگیرانه
 
2- هدف: شناسایی و تشخیص موارد عدم انطباق بالقوه و اتخاذ تدابیر لازم به  منظور برطرف نمودن علل بالقوه عدم انطباق و جلوگیری از وقوع مجدد آن.

3- دامنه عملکرد: پیروی از الزامات این روش اجرایی در سطح آزمایشگاه و در تمامی بخش های آن می باشد .
 
4- تعاریف:
4-1- اقدام پیشگیرانه: اقدامات لازم جهت رفع علل به  وجودآورنده عدم انطباق بالقوه و یا سایر شرایط نامطلوب بالقوه.
 
5- شرح: كليه بخش های آزمایشگاه و كاركنان مربوطه در صورت مشاهده عدم انطباق ها يا وجود پيشنهادات اصلاحي موردي فرم نامنطبق، اصلاحی و پیشگیرانه را كه در سند شماره 66 آمده است، تکمیل می نمایند.
ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]