روش اجرائی آموزش کارکنان

کد سند:
52
کد یکتا:
92
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

1- موضوع: روش اجرائی آموزش کارکنان
 
2- هدف: اجراي فرآيندي جهت ارتقاء سطح علمي، آگاهي، مهارت، رفتار و عملكرد كاركنان و به روز نمودن اطلاعات آنها به منظور ارائه خدمات بهتر
 
3- دامنه عملکرد: اين روش اجرايي جهت كاربرد در بخش آموزش مي باشد. طبق آيين نامه اداره كل آزمايشگاه مرجع سلامت، مسئوليت فرآيند آموزش، به عهده مسئول فني آزمايشگاه مي باشد، با این حال او می تواند فردی را به عنوان مسئول آموزش منصوب نموده و به وی تفویض اختیار نماید.
 
4-تعاريف :
آموزش: ( Training ) عبارت است ازفرآیندی برای اجرا و توسعه دانش، مهارت و رفتار در جهت رفع نیازهای موجود.
صلاحيت: (‍Competency) عبارت است از بکارگیری دانش، مهارت و رفتار در عملکرد و به صورت مجموعه عبارات ذيل در خصوص يك فرد بيان مي شود:
- تحصيلات
- آموزش
- مهارت
- تجربه
 
5- شرح :
فرآیند آموزش در چهار مرحله ذیل انجام می گیرد:
الف- نیازسنجی آموزشی
ب- برنامه ریزی آموزشی
ج- اجرای برنامه های آموزشی
د- ارزیابی اثربخشی برنامه های اجراشده
در مراحل اجرا موارد مطروحه فوق به این صورت انجام می شود:
نيازهاي آموزشي با توجه به برنامه و تقويم آموزشي سالیانه، بر اساس نيازهاي آموزشي بيان شده توسط مسئولين بخش هاي مختلف، مسئول ایمنی و بهداشت، سوپروایزر، مسئول فنی، بخشنامه هاي مقطعي و موارد آموزشی ناشی از کنترل ها و بازرسی ها و ممیزی ها تعيين مي گردد. ضمناً ارزيابي هاي اوليه استخدام و نيز ارزيابي هاي دوره اي كه


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]