روش اجرایی اقدام اصلاحی

کد سند:
108
کد یکتا:
97
واحد سازمانی:
تضمین کیفیت
فرآیند:
فرآیند بهبود مستمر
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

 1- موضوع: روش اجرایی اقدام اصلاحی

2- هدف: شناسايي موارد عدم انطباق و اتخاذ تدابير لازم جهت حذف آني اثرات آنها به منظور جلوگيري از آثار كوتاه مدت ناشي از بروز نامنطبق.

3- دامنه عملکرد: بكارگيري اين دستورالعمل اجرايي در تعهد مسئول فني، سوپروايزر، مسئول كنترل كيفي، مسئول ايمني و بهداشت و نيز مسئولين بخش هاي فني مي باشد.

 4- تعاریف:
4 – 1 – اقدام اصلاحي :
انجام اقدامات لازم به منظور رفع علل بالفعل و آني عدم تطابق در آزمايشگاه.
 
5- شرح:
تمامي كاركنان آزمايشگاه در صورت مشاهده عدم انطباق ها كه در فوق به انواع آن اشاره شده است، فرم نامنطبق، اصلاحی و پیشگیرانه را تکمیل می نمایند.

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]