روش اجرایی بازنگری مدیریت

کد سند:
87
کد یکتا:
102
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

1- موضوع:  روش اجرایی بازنگری مدیریت

2- هدف: تشكيل مؤثر جلسات مديريت به منظور بازنگري سيستم مديريت كيفيت توسط مديريت ارشد آزمايشگاه در فواصل زماني معين، جهت حصول اطمينان از تداوم، اثربخشي، مناسب بودن و كارايي سيستم در برآورده شدن اهداف و خط مشي بيان شده در نظامنامه مي باشد.

3- دامنه عملكرد:اين روش اجرايي توسط مديریت ارشد آزمایشگاه و یا نماينده مديريت قابل اجرا مي باشد.
 
4- تعاريف : ندارد

5- شرح: جلسات بازنگري مديريت هر شش ماه يك  بار برگزار مي گردد، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص مديریت ارشد و يا نماينده مديريت جلسه اضطراري برگزار گردد.
مسئوليت هماهنگي و برقراري جلسات بر عهده نماينده مديريت بوده و اعضاء ثابت جلسه به شرح ذيل بوده و بنا به موضوعات مختلف، مي توان از هر يك از مديران و مسئولين بخش ها دعوت به عمل آورد.
الف- مديريت ارشد (رياست جلسه)                ب- مسئولين بخش ها           ج- نماينده مديريت كيفيت

موضوعات قابل بررسي (‌ورودي ها) در جلسه عبارتند از :

     

 


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]