روش اجرایی انبارش، خريد و تدارکات

کد سند:
42
کد یکتا:
100
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند تدارکات،خرید و انبارش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

1- موضوع: روش اجرایی انبارش، خريد و تدارکات
 
2-هدف: اجراي فرآيندي جهت خريد و سفارشات ملزومات مصرفي و غير مصرفي مورد نياز جهت انجام مناسب عملكرد فرآيندها
 
3-دامنه عملکرد: بخش خريد و سفارشات
 
4-تعاريف :
تجهيزات : (Equipment) عبارت است از مجموعه عبارات ذيل كه در بند 3-5 استاندارد ISO 15189:2007 بيان شده است:
For the purpose of this International Standard, instruments, reference materials, consumables, reagents and analytical .systems are included as laboratory equipment, as applicable
- وسايل و ابزار و تجهيزات
- مواد و ملزومات مرجع
- ملزومات و مواد مصرفي
- محلول­ها و ريجنت­هاي آزمايشگاهي
- سيستم­هاي تحليلي، نرم افزارها، سيستم­هاي اتوماسيون و ساير تجهيزات
 
5- شرح :
1- خريد مواد مصرفي ، كيت ها و ملزومات روتين و مورد نياز در تمامي فرآيندها :
تمامي كاركنان آزمايشگاه موظف هستند قبل از اتمام اقلام و ملزومات و مواد مصرفي خود آن را در برگه درخواست کالا و خدمات سند شماره 43 كه در بورد عمومي نصب شده است مرقوم نمايند. به طور تقريبي زمان اين كار بايد يك هفته تخمين زده شود. و اين نكته بايد توسط كاركنان به طور كامل رعايت شود.


ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]