فرم درخواست کالا و خدمات از انبار و تامین کننده

کد سند:
43
کد یکتا:
3
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند تدارکات،خرید و انبارش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: درخواست کالا و خدمات از انبار و تامین کننده                                                       شماره ردیف:
ردیف شرح و مشخصات کامل کالا شرکت تعداد واحد درخواست کننده تاریخ تصديق كننده
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
تصديق موارد فوق به منزله مطابقت داشتن تقاضا با كالاي خريداري شده مي­باشد.
كالاي خريداري شده از نظر تعداد، پلمپ بودن، قيمت، ريزش، شرايط ظاهري، شرايط ارسال(به عنوان مثال رعايت زنجيره سرد)، تاریخ مصرف، متعلقات، فاکتور فروش و مطابقت با درخواست، كنترل گشته و تصديق آن به معناي مطابقت تمامي موارد مذكور مي­باشد.
 
مسئول محترم خرید،حداکثر فرجه زمانی برای تهیه اقلام فوق: تا تاریخ  ---------  می­باشد.
 
                                                                                                                                               نام و امضاء تصویب کننده خرید

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]