فرم کارت انبار

کد سند:
45
کد یکتا:
250
واحد سازمانی:
اداری و مالی
فرآیند:
فرآیند تدارکات،خرید و انبارش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
فرم کارت انبار

شماره ردیف:
نام کالا: شرکت: واحد شمارش:
محل نگهداری: نقطه سفارش:
       
 
 
تاريخ ورود تعداد تاریخ خروج تعداد موجودی تحويل گيرنده سفارش.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 

نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]