نظامنامه الزامات مربوط به فضا و تاسيسات

کد سند:
67
کد یکتا:
56
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند کنترل و تضمین کیفیت
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

  نظامنامه الزامات مربوط به فضا و تاسيسات
 
در این نظامنامه و سایر نظامنامه هایی که در فهرست مستندات آمده است، ابتدا متن الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت بیان گشته و سپس شماره سندی را که به منظور پاسخگویی به الزام مذکور در آزمایشگاه طراحی و اجرا می گردد، با ذکر شماره سند و با شکل مورب بیان شده است. در واقع نظامنامه تطابقی است بین الزامات و نیازمندی های استاندارد و به عبارتی "بایدها"  و آنچه در آزمایشگاه در پاسخ به این "بایدها" اتفاق می افتد. تمامی مستندات در سند شماره 0 به صورت کامل فهرست شده است.
متن الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، ویرایش اول و ارتباط آن با مستندات آزمایشگاه:
فضا و تاسیسات آزمایشگاه:
آزمایشگاه های تشخیص طبی از بدو تاسیس ویا تغییر محل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه با فضای آزمایشگاه ها هستند. آزمایشگاه های دایر نیز باید در فرصتی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید خود را با استانداردها و الزامات مربوطه منطبق سازند.
انتخاب محل تاسیس آزمایشگاه:
-     آزمایشگاه حتی المقدور در ساختمان های مسکونی دایر نگردد، درصورت دایر شدن آزمایشگاه در ساختمان های مسکونی باید از ساکنین ساختمان، رضایت کتبی گرفته شود.
-     آزمایشگاه بهتر است در جوار مکان هایی که دارای سر و صدا و تنش هستند دایر نگردد.(جوشکاری ،آهنگری ، موتورخانه و ... )
-      آزمایشگاه  باید در محلی که دسترسی افراد بیماریا ناتوان به آنجا مقدور باشد، مثلا حتی الامکان در طبقه همکف دایر شده، در غیر این صورت با استفاده از آسانسور، سطح شیب دار، کوریدور و غیره  دسترسی به آن تسهیل گردد.
-      آزمایشگاه بیمارستان در داخل و یا نزدیک به ساختمان بیمارستان تاسیس گردیده به طوری که فاصله زیادی با بخش های بیمارستان نداشته باشد.  آزمایشگاه های اورژانس یا آزمایشگاه های عصر و شب بیمارستان ها باید در جایی دایر گردد که مراجعه بیماران درمانگاه و یا ارسال نمونه های بخش ها به آنجا به راحتی صورت پذیرد.
در اين آزمايشگاه موارد فوق الذكر رعايت شده است و براي سهولت دسترسي بيماران و افراد ناتوان دو راهكار در نظر گرفته شده است:
1- استفاده از ميله هاي كناري پله براي استفاده آنان
2- قراردادن زنگي در بيرون آزمايشگاه و استفاده از تابلوي راهنما جهت مطلع سازي پذيرش جهت دريافت درخواست و نمونه گيري در نزديك ترين قسمت آزمايشگاه و در شرايط خاص در محل بيمار از جمله ماشين و يا منزل.
مساحت و فضای آزمایشگاه ها:
مساحت کافی و فضای مناسب برای آزمایشگاه و بخش های مختلف آن به نسبت حجم کاری ( تعداد مراجعین و یا تعداد تخت های بیمارستانی )، تنوع آزمایش ها ، تعداد تجهیزات، تعداد کارکنان و میزان استفاده از سیستم های اتوماسیون تخمین زده می شود. در حال حاضر مساحت 100 متر مربع برای آزمایشگاه های بالینی و 120 متر مربع برای آزمایشگاه هایی که بخش آسیب شناسی تشریحی نیز دارند، به عنوان حداقل فضا در نظر گرفته می شود. ولی با توجه به عوامل اشاره شده در بالا، مساحت آزمایشگاه باید در حدی باشد که بر کیفیت کار در آزمایشگاه و ایمنی کارکنان تاثیر سوء نداشته باشد و با گذشت زمان و افزایش حجم و دامنه کار، فعالیت ها دچار اختلال نگردد.
 
در اين آزمايشگاه حداقل فضاي مورد نياز جهت انجام آزمايشات در نظر گرفته شده است و با معيارهاي فوق مطابقت دارد. بديهي است در طراحي اين فضا همواره  موارد تاثير گذار بر كيفيت مد نظر قرار گرفته است و اصول ايمني با جديت و كاربري علمي در اين آزمايشگاه اجرايي مي باشد.
 
شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان:
-     خرابی و فرسودگی در ساختمان وجود نداشته باشد.
-     ارتفاع سقف آزمایشگاه حداقل 240 سانتیمتر باشد.
-     دیوارهای آزمایشگاه حد اقل باید تا ارتفاع 5/1 متر قابل شستشو باشد. ( رنگ های قابل شستشو و مقاوم مثل رنگ روغن توصیه می شود ).

 

 

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]