نظامنامه الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه

کد سند:
47
کد یکتا:
53
واحد سازمانی:
مدیریت
فرآیند:
فرآیند استخدام، ارزیابی و آموزش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
نظامنامه الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه
 
در این نظامنامه و سایر نظامنامه هایی که در فهرست مستندات آمده است، ابتدا متن الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت بیان گشته و سپس شماره سندی را که به منظور پاسخگویی به الزام مذکور در آزمایشگاه طراحی و اجرا می گردد، با ذکر شماره سند و با شکل مورب بیان شده است. در واقع نظامنامه تطابقی است بین الزامات و نیازمندی های استاندارد و به عبارتی "بایدها"  و آنچه در آزمایشگاه در پاسخ به این "بایدها" اتفاق می افتد. تمامی مستندات در سند شماره 0 به صورت کامل فهرست شده است.
متن الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت، ویرایش اول و ارتباط آن با مستندات آزمایشگاه:
مقدمه: اين آزمايشگاه نيز نظير ساير آزمايشگاه هاي تشخیص طبی از بدو تاسیس و یا تغییر محل و نيز طبق آيين نامه هاي ابلاغي نظير تمامي آزمايشگاه ها از مهرماه سال 1387 بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه با کارکنان آزمایشگاه مي باشد. اين آزمايشگاه در فرصتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيین نموده است مي كوشد خود را با استانداردها و الزامات مربوطه منطبق سازد.
 
1-  نمودار سازمانی کارکنان:
آزمایشگاه دارای یک نمودار سازمانی پرسنلی مي باشد، که سلسله مراتب سازمانی پست های مختلف شامل موسس آزمایشگاه، مسئول فنی، سوپر وایزر، مسئولین بخش ها، کارکنان فنی، کارکنان واحدهای پذیرش و نمونه گیری و کارکنان خدماتی، اداری و پشتیبانی را نشان داده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص نموده است. بدیهی است بنابر نیاز یا ضرورت یک نفر ممكن است تحت نظر و به صلاحدید مسئول فنی چند مسئولیت را به عهده داشته باشد.
مدرک مورد نظر در آزمایشگاه در سند شماره 48  ایجاد، مستند، اجرا و اثربخشی آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گردد.
در اين مبحث در ابتدا نماي كلي فعاليت آزمايشگاه ( شامل فعاليت هاي مديريتي و فني ) آمده است. سپس چارت سازماني در سند ترسيم شده ذكر گرديده است. تمامي افراد نسبت به جايگاه سازماني خود مطلع هستند و گزارش دهي از پايين نمودار به بالا اتفاق مي افتد.
 
2-  تعداد کارکنان:
تعداد کارکنان متناسب با حجم کار و دامنه فعالیت آزمایشگاه مي باشد و مسئول فني آزمايشگاه جهت فعاليت هاي مختلف از جمله انجام امور فنی، پذیرش و نمونه گیری و شستشو و نظافت، كاركنان كافي معرفی نموده است. اين تعداد با توجه به برنامه نرم افزاري Work Load Unit معين گرديده و برای هر یک از کارکنان در حدی است که تاثیر سوء بر کیفیت خدمت ارائه شده نداشته باشد.
مدارک مورد نظر در آزمایشگاه در اسناد شماره های 48 و 51   ایجاد، مستند، اجرا و اثربخشی آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گردد.
 
ضمناً شرح وظايف هر پرسنل در جلسه اي به وي ابلاغ و تفهيم شده است كه صورتجلسه آن نيز موجود و بايگاني گرديده است.
 
3-   ارزیابی صلاحیت منابع انسانی:
در اين آزمايشگاه در دو مرحله نسبت به بررسي ارزيابي صلاحيت و شايستگي منابع انساني اقدام مي گردد:
الف) ارزیابی صلاحیت منابع انسانی جهت احراز شغل در بدو خدمت:
این ارزیابی با توجه به موارد زیر صورت می گیرد:
1-3-  مدرک تحصیلی و سابقه کار:
-مسئول فنی: متخصص   پاتولوژی (تشریحی، بالینی)، دکترای علوم آزمایشگاهی و یا متخصص علوم آزمایشگاهی
تبصره: دکترای تخصصی تک رشته ای و متخصص آسیب شناسی تشریحی فقط می تواند مسئولیت فنی بخش مرتبط را به عهده گیرد.
سوپر وایزر آزمایشگاه: کارشناس علوم آزمایشگاهی با حد اقل 2 سال سابقه کار و یا کاردان علوم آزمایشگاهی با حداقل 3 سال سابقه کار در بخش های مختلف آزمایشگاه.
-مسئول هر بخش: حداقل کاردان علوم آزمایشگاهی با حداقل 2 سال سابقه کار یا کارشناس علوم آزمایشگاهی با حداقل 1 سال سابقه کار در بخش های مربوطه و یا ارشناس ارشد و دکترای تخصصی در رشته مربوطه.
-کارکنان فنی مسئول انجام آزمایش ها: حداقل کاردان علوم آزمایشگاهی.
کارشناسان میکروب شناسی در صورت وجود سابقه کار آموزی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه و یا تائید صلاحیت آنان توسط مسئول فنی، می توانند در بخش میکروب شناسی فعالیت نمایند.  
-کارکنان نمونه گیر: حداقل فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی یا رشته های مرتبط مثل بهیاری، پرستاری، مامایی و تکنسین اطاق عمل که صلاحیت کاری وی به تائید مسئول فنی رسیده باشد.
-کارکنان پذیرش: حداقل دیپلم با آشنایی کامل با نرم افزار پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه و مسلط به قرائت برگه درخواست آزمایش که صلاحیت کاری وی به تائید مسئول فنی رسیده باشد.
-کارکنان شستشو، سترون سازی و نظافت محیط آزمایشگاه: حداقل مدرک تحصیلات دوره ابتدایی را داشته باشد.
آشنایی کامل با نحوه شستشو و استریلیزاسیون در آزمایشگاه، نظافت سطوح کار و نظافت محیط آزمایشگاه، که صلاحیت کاری وی به تائید مسئول فنی رسیده باشد.
مدرک مورد نظر در آزمایشگاه در سند شماره 54  ایجاد، مستند، اجرا و اثربخشی آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گردد.
 
2-3- انجام مصاحبه علمی و آزمون نظری و عملی با توجه به وظایف و مسئولیت های در نظر گرفته شده توسط مسئول فنی و نگهداری سوابق مربوطه.
مدرک مورد نظر در آزمایشگاه در سند شماره های 54  ایجاد، مستند، اجرا و اثربخشی آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گردد.
در اين سند در بدو استخدام، با توجه به بخشي يا بخش هايي كه قرار است كارمند جديد در آن شروع به كار نمايد، توسط مسئول فني و با در نظر گرفتن نحوه انجام آزمايشات در آزمايشگاه، اهداف آزمايشگاه و نيز ادوات و تجهيزات، سوالاتي مطرح مي گردد و كارمند جديد به آنها پاسخ مي دهد. خواه به صورت تئوري و يا عملي. سپس مسئول فني با تصحيح نتايج به دست آمده و مشاهدات خود متوجه كاستي هاي علمي و عملي كارمند گشته و در برنامه آموزشي اين كاستي ها را مورد نظر قرار مي دهد. سوابق كارهاي فوق همگي حفظ و بايگاني و در پرونده پرسنلي كاركنان موجود مي باشد.
ب) ارزیابی صلاحیت منابع انسانی در ضمن خدمت:
صلاحیت علمی و فنی هر یک از کارکنان آزمایشگاه با توجه به وظایف محوله علاوه بر شروع خدمت، می بایست به صورت دوره ای در ضمن خدمت (حداقل هر 6 ماه یکبار) با هدف اطمینان از حفظ مهارت های حرفه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و مستندات مربوط به آن موجود باشد . (مطابق با دستورالعمل آموزش کارکنان)
در اين خصوص عيناً نظير ارزيابي اوليه سند شماره 54 كاربردي مي باشد و هر شش ماه يك مرتبه توسط مسئول فني، كاركنان مورد ارزيابي قرار مي گيرند. نقايص علمي قبلي كاركنان، به وجود آمدن شيوه ها و روش هاي جديد آزمايشگاهي، ادوات و تجهيزات جديد و خريداري شده و نيز تكرار سوالات اساسي همواره جزء لاينفك ارزيابي ها به شمار مي رود.
 

 

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]