دستورالعمل دستگاه ترازو

کد سند:
322
کد یکتا:
312
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش کار ترازو
اقدامات وابسته:
برگه استریل
 
هدف:
به دست آوردن حجم و اندازه گیری محیط
 
موارد کاربرد:
برای وزن کردن مواد آزمایشگاه
 
صلاحیت و شایستگی کاربر:
آشنا بودن به روش کار ترازو
 
نمونه:
محیط­های کشت­های مختلف پودرهای مختلف آزمایشگاهی
سنگ و موارد دیگر که در آزمایشگاه نیاز به وزن کردن دارد.
 
تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
برگه استریل برای جهت کار استریل
 
نکات ایمنی:
دستکش، استفاده از دستکش در حین کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی
 
مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):
فرم Log Book
فرم سرویس دستگاه

 کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
تمیز کردن دستگاه قبل از انجام کار برای اندازه گیری دقیق
بالانس بدون محل قرار گیری ترازو
 
مراحل اجرایی کار:
اول کاغذ استریل را روی کفه ترازو قرار داده و کلید On ترازو را روشن کرده.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]