دستورالعمل دستگاه chem wel

کد سند:
300
کد یکتا:
306
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش كار با دستگاه chem well
 اقدامات وابسته :
اطلاع از نحوه و ميزان نمونه گيري
مطالعه بروشور كيت هاي بيوشيمي و اطلاع از نحوه تهيه ريجنت ها
 
هدف :
انجام صحيح و دقيق اندازه گيري كمي پارامتر هاي خوني مانند:...............

موارد كاربرد:
جهت  كار در بخش بيوشيمي
صلاحيت و شايستگي كاربر:
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم علوم آزمايشگاهي
اطلاع كامل از كار با دستگاه و مواردي كه باعث خطا مي شود.
گذراندن يك دوره جهت آموزش و آشنايي كار با دستگاه
 
نمونه:
نمونه هاي بخش  بيوشيمي شامل : سرم خون ، ادرار، مايع نخاع و ساير مايعات بدن.
شرايط قبول نمونه
نمونه بايد از لحاظ هموليز ، ليپميك، و دارا بودن فيبرين بررسي شود.
نمونه داراي برچسب خوانا كه شماره پذيرش ، نام بيمار ، و نيز نوع تست ها بررسي آن نوشته شده است باشد.
نحوه ذخيره سازي :
نمونه ها به مدت 48 ساعت در فريزر نگه داري شود.
 
تجهيزات و مواد و لوازم آماده سازي مورد نياز قبل از انجام كار:
در دسترس قراردادن دفتر بيوشيمي
shake كردن نمونه ها در صورتيكه در فريزر نگه داري شده و بمنظور از بين بردن رسوب
چك كردن آب مقطر
چك كردن محلولها و در صورت كم بودن طبق روش هاي موجود در هر كيت محلول سازي را انجام دهيد.
قرار دادن نمونه ها در راك مربوطه از جايگاه شماره 1 قرار دادن سرم كنترل در جايگاه شماره 81.
 
نكات ايمني :
استفاده از دستكش در حين كار
در صورت آلوده شدن ميز كار سريعا آن را تميز و ضد عفوني كنيد

مستندات و سوابق مورد نياز جهت رديابي و شناسايي عملكرد 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]