دستورالعمل دستگاه اسپرموگرام

کد سند:
316
کد یکتا:
319
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: SOP اسپرموگرام.
عنوان: روش کار در اسپرموگرام.
اقدامات وابسته:
صحیح بودن و کافی بودن نمونه اسپرم.

هدف:
تعیین حرکت و نوع و مقدار آن.

موارد کاربرد:
در بخش اسپرموگرام آزمایشگاه.

صلاحیت و شایستگی کاربر:
داشتن حداقل مدرکفوق دیپلم، گذراندن دوره آموزشی، آشنایی با کنترل کیفی.

نمونه:
اسپرم.

در ساعت مشخص نمونه را آورده و در °37 قرار داده شود.
قبل از انجام آزمایش باید بیمار راهنمایی شود.

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
پی­پت، پوآر، لام، لامل، لام نئوبار، نمونه، محلول آماده شده جهت شمارش، میکروسکوپ.

نکات ایمنی:
رعایت نکات بهداشتی لازم انجام آزمایش می­باشد.

مستندات:
کتاب­های اسپرموگروم و جزوات مربوطه.

کنترل کیفی قبل از انجام کار:
در صورت وجود دستگاه و غیره رجوع شود به کنترل کیفی.

مراحل اجرایی کار:
نمونه را از °37 بیرون آورده و مشخصات را در دفتر کار ثبت می­کنیم، نمونه را با پی­پت می­کشیم سپس حجم نمونه را نیز ثبت کرده رنگ نمونه و Vis را نیز یادداشت می­کنیم، PH را نیز همراه با PH اندازه گیری کرده و یادداشت می­کنیم. سپس همراه با سمپلر مقداری از نمونه را برداشته و ری لام می­گذاریم و بعد از نیم و 1 و 2 ساعت مشاهده و ثبت می­کنیم و سپس برای Count یا شمارش اسپرم از محلول آماده شده برداشته و در زیر لام نئوبار شمارش کرده و ثبت می­نمائیم.
                                                        
محدویت­ها:
اگر نمونه در °37 نباشد قابل انجام نیست.
رعایت کردن شرایط نمونه گیری از لزومات انجام کار می­باشد.

 

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]