دستورالعمل كاربری دستگاه الايزا ریدر 1

کد سند:
354
کد یکتا:
152
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

عنوان: دستورالعمل كاربری دستگاه الايزا ریدر


افراد مجاز به استفاده از تجهيز: كليه تكنسين هاي بخش

روش كار:
كليه تستهاي مربوط به اين بخش در داخل اين تجهيز برنامه ريزي شده است بدين طريق كه هر تست با يك كد شخص نام گذاري شده و طول موج مورد نياز آن تست در حافظه آن ثبت شده است . اين دستگاه بر اساس OD بدست آمده از تستها در يك طول موج مشخص برنامه ريزي شده پليتهايي كه در اين دستگاه بكار مي رود 96 چاهك دارا مي باشند. ابتدا استانداردها سمپل مي شوند و سپس به دلخواه كنترلها و يا مريضها سمپل مي شوند . پس ازاتمام مراحل آماده سازي ، با روشن نمودن دكمه Power دستگاه ، صفحه نمايش روي دكمه Maure مي ايستد ، با فعال نمودن دكمه inter ، روي صفحه نمايش واژه select Test خواهد آمد . كه در اين مرحله با وارد نمودن كد مربوطه به تست مورد نظر ، آن تست انتخاب مي شود و دكمه inter  را فعال مي كنيم. پس از روي صفحه نمايش واژه insert palte نمايان مي شود. با قرار دادن پليت در جايگاه خود و مجددا فعال نمودن دكمه inter ، دستگاه به طور خودكار پليت را Mix نموده و آنرا به داخل مي برد و از تمام چاهكهاOD مي گيرد و سپس مي ايستد . در اين مرحله اگر غلظت استانداردها نياز به تغيير داشت اين تغيير را اصلاح مي كنيم و مجددا inter مي كنيم. سپس دستگاه منحني رسم مي نمايد و با محاسبه غلظت ، نتايج را به طور خودكار توسط پرينتر ثبت مي نمايد
 
كاليبراسيون :
براي كاليبر نمودن دستگاه پس از بررسي تمام مراحل دقت و صحت ، در صورت مشاهده هرگونه اختلاف ، دستگاه به شركت مربوط ارجاع داده مي شود و كاليبراسيون زير نظر مهندسين مربوطه ، انجام مي پذيرد.
كنترل كيفي :
براي كنترل كيفي اين دستگاه با رعايت دقت در روش نگهداري آن از جمله موارد زير، به انجام بررسي دقت و صحت آن مي پردازيم
باشد.

                                            

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]