دستورالعمل دستگاه PCR

کد سند:
309
کد یکتا:
339
واحد سازمانی:
ژنتیک و بیولوژی مولکولی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
1-عنوان: روش کار دستگاه PCR
 2-اقدامات وابسته :
1-2- آماده کردن ميكروتيوب ها و ميكسر PCR براي نمونه هاي مورد آزمايش
2-2- دانستن مشخصات و تغييرات در محيط فلورسانس
3- هدف:
انجام تست PCR
4- موارد کاربرد:
جهت کار درآزمایشگاه
5- صلاحیت و شایستگی کاربر:
1-5- با توجه به اينكه اين دستگاه در بخش­هاي فني آزمايشگاه كاربرد دارد، لذا اپراتوري آن منوط به رعايت صلاحيت و شايستگي در بخش مربوطه مي­باشد و اپراتور بايد واجد صلاحيت در آن بخش باشد.
2-5- آشنايي كاربر به سخت افزار و قسمت هاي تشكيل دهنده دستگاه PCR از لحاظ كارايي عملي
3-5- گذراندن اموزش هاي  لازم در خصوص قسمت هاي مختلف تست PCR
6- نمونه:
1-6- نوع نمونه: سرم يا پلاسما با ضد انعقاد غير هپارينه
- شرايط قابل قبول  نمونه: نمونه بايد فاقد هموليز باشد و نيز فاقد لخته و فاقد فيبرين باشد .
- نمونه بايد در اسرع وقت به فريزر مخفي 20- منتقل شود.
2-6- نحوه رديف كردن:
 
 
 
 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]