دستورالعمل دستگاه سانتریفیوژ

کد سند:
327
کد یکتا:
149
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل فنی سانتریفوژ
 
سانتریفوژ نمودن یکی از روشهای جدا سازی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز ، قسمتهای سبکتر یک محلول ،مخلوط و یا سوسپانسیون از قسمتهای سنگینتر آن جدا می شود.
اساس عمل سانتریفوژ ، حرکت دورانی حول یک محور ثابت است .نیروی سانتریفوژ یا Relative Centrifugal Force (RCF) بستگی به شعاع و سرعت دوران داشته ، و واحد آن نیز بر اساس ضریبی از g (Gravity) بیان می شود.
Revolutions per Minute (RPM) یا سرعت چرخش بر حسب دور در دقیقه
بیان می شود.
شعاع سانتریفوژ بر حسب سانتی متر r = 
                                                                            
مقدار شعاع ، از مرکز چرخش سانتریفوژ (محور) تا انتهای لوله درون سانتریفوژ اندازه گیری می شود.
نیرو وسرعت سانتریفوژ را می توان به وسیله نموگرام پیوست( صفحه 4) تعیین نمود.
در این حالت خطی که از شعاع سانتریفوژ و g مورد انتظار عبور می کند راادامه دهید تاسرعت بدست آید .
بعنوان مثال برای بدست آوردن قدرت 1000 g در سانتریفوژی که شعاع آن 10 سانتی متر است لازم است سرعت روی 3000دور در دقیقه تنظیم گردد.

انواع سانتریفوژ
سانتریفوژشناور (Horizontal - head / Swinging - bucket ) و سانتریفوژهای زاویه ثابت انواعی از سانتریفوژ
هستند که بیشتر در آزمایشگاههای تشخیص طبی استفاده می شوند.
در سانتریفوژهای شناور، لوله ها در حالت توقف وضعیت عمودی و در حال حرکت وضعیت افقی دارند.
در سانتریفوژهای زاویه ثابت ، لوله ها در همه حال دارای زاویه ثابت نسبت به محور سانتریفوژ می باشند.سرعت این نوع  سانتریفوژ، می تواند نسبت به مورد قبلی بیشتر باشد ولی در زمان چرخش بعلت مقاومت هوا ، درون آن گرمای بیشتر ایجاد شده و دما بالا می رود.
انتخاب سانتریفوژدر آزمایشگاه باید با توجه به نوع مصرف (مانند سرعت مورد نیاز ، حداکثر دمای قابل قبول و...) و نیز مختصات فنی مندرج در کاتالوگ دستگاه صورت گیرد.

نکات مهم در استفاده از سانتریفوژ: 
 • در کار روزانه نباید سانتریفوژ را با درب باز به کار انداخت.
 • استفاده از لوله های مناسب و توصیه شده سازنده و رعایت توازن لوله ها و حجم نمونه ها هنگام استفاده ازسانتریفوژاز نکات اساسی دراستفاده صحیح سانتریفوژمی باشد. وزن مجموع لوله های حاوی نمونه نباید از وزن تعیین شده سازنده برای سرعت خاص ، تجاوز نماید.
 • سانتریفوژ باید دور از میکروسکوپ و ترازو به‌صورت کاملا افقی در وسط سکو یا میز آزمایشگاهی (دور از لبه‌‌‌‌‌ها) قرار گیرد.
 • لازم است درب لوله ها قبل از سانتریفوژبسته شود تا از پخش آئروسل در محیط جلوگیری گردد.
 • نباید از اپلیکاتورهای چوبی جهت خارج کردن لخته قبل از عمل سانتریفوژ استفاده نمود.( به علت احتمال افزایش همولیز)
 • پیچ تنظیم سرعت باید به­آرامی‌چرخانده شود.
 • توسط کلید مخصوص ساعت، زمان لازم و کلید مخصوص گردش، دور لازم به دستگاه داده می‌شود و با فشار دکمه Start دستگاه شروع به کار کرده و پس از پایان به‌طور خودکار خاموش خواهد شد.
 • برای جداسازی انواع نمونه ها دستورالعمل آزمایشگاه در خصوص دور و زمان استاندارد  جهت لوله های مختلف در حال تهیه است که به صورت دستورالعمل جداگانه صادر خواهد شد.
 • از انجام سانتریفوژ در زمان‌های طولانی جهت جلوگیری از بروز همولیز باید پرهیز نمود.
نگهداری سانتریفوژ:
 • تمیز نگهداشتن سانتریفوژ در کاهش انتشار آلودگی ها بسیار مهم است و باید در فواصل زمانی مشخص انجام شود. در صورت استفاده مکرر در طول روز از سانتریفوژ باید در فواصل زمانی کوتاه (ترجیحا روزانه) تمیز شود.(بامحلول هیپوکلریت سدیم با رقت 0.1  یا  10%)
 • در صورت شنیدن صدای ناهنجار از سانتریفوژ باید آنرا بلافاصله خاموش نمود. در صورت شکسته شدن لوله‌‌‌‌‌ها جا لوله‌ای را تمیز نموده (بامحلول هیپوکلریت سدیم با رقت 0.1  یا  10%)و سپس واژگون شوند تا کاملا خشک گردد.
داخل سانتریفوژ نیز از نظر پاشیدن خون، سرم، مایعات و یا خرده‌‌‌‌‌های شیشه شکسته باید کنترل شده و بامحلول هیپوکلریت سدیم با رقت 0.1  یا  10% تمیز شود.
 • بازدید ذغال و commutators (سویگرها) هر سه ماه انجام شود.
کنترل کیفیت سانتریفوژ:
سرعت سانتریفوژ:
ابزار سنجش سرعت سانتریفوژ، تاکومتر کالیبر شده است. سرعت سانتریفوژ باید حداقل هر سه ماه یک بار بررسی شود ،و این آزمایش فقط در مورد سانتریفوژهایی که درب آنها حاوی دریچه است انجام می شود.
 برای بررسی سرعت سانتریفوژ با تاکومترمراحل زیر انجام می شود:
 • کاغذ مخصوص همراه تاکومتر را نزدیک مرکز محور سانتریفوژ (نه در روی مرکز محور) بچسبانید.
این کار باعث می شود در هر بار چرخش ، نور یکبار از کاغذ مخصوص به تاکومتر باز تابیده شود.
 • سانتریفوژ را با دور مورد نظر تنظیم نموده و روشن کنید.
 • پس از تثبیت دور مورد نظر تاکومتر را از بالای دریچه موجود در درب سانتریفوژدر فاصله مناسب نسبت به کاغذ 
 
 
 
 
 
 

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]