دستورالعمل دستگاه الکترولیت آنالایزر

کد سند:
318
کد یکتا:
329
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
موضوع: SOP دستگاه الکترولیت آنالایزر
مدل و مشخصات:
1-1- الکترولیت آنالایزر
2-1-مدل: Easylyte- سریال 29557BNKL
3-1- شركت سازنده: MEDICA
4-1- شركت فروشنده: دوستکام
1-4-1- آدرس شركت:
2-4-1- تلفن:
3-4-1- فاكس:
4-4-1-نام افراد رابط: آقای مهندس مهری
5-4-1- نام مهندسين و سرويسكاران:
6-4-1- شماره تلفن هاي ضروري:
 1-عنوان: روش کار با دستگاه الکترولیت آنالایزر  
 2-اقدامات وابسته :
1-2-اطلاع از روش کنترل کیفی در این بخش
2-2-آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج نرم افزار کنترل کیفی
3-2-اطلاع از نحوه تعویض Packها و کاغذ پرینتر
 
3- هدف:
1-3-انجام آزمایشات Li, Na, K با صحت و دقت قابل قبول
2-3- انجام آزمایشات Li, Na, K در زمان معین و تعریف شده
3-3-در نظرگرفتن موارد اورژانس پذیرش شده
4- موارد کاربرد:
این دستورالعمل اجرایی در بخش بیوشیمی جهت اندازه گیری  الکترولیت ها به روش دستگاهی می باشد.
5- صلاحیت و شایستگی کاربر:  
1-5- حداقل تحصیلات: کاردان آزمایشگاه
2-5- گذراندن دوره آموزشی اپراتوری دستگاه توسط شرکت فروشنده
3-5-اطلاع از نحوه کالیبراسیون و کنترل دستگاه و چگونگی ثبت و تنیجه گیری از آنها
4-5-آشنایی به سیستم مدیریت کیفیت جهت بکارگیری فرم ها و مستندات این بخش
6- نمونه:
1-6-نوع نمونه سرم، پلاسما یا ادرار می باشد.


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]