دستورالعمل دستگاه Elecsys

کد سند:
305
کد یکتا:
307
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش کار با دستگاه Elecsys
اقدامات وابسته : 
اطلاع از طریقه نمونه گیری صحیح برای انواع تست­های هورمون شناسی
مطالعه بروشور کیت­ های هورمون شناسی و اطلاع داشتن از تغییر در  نحوه تهیه ریجنت­ها 

هدف:
انجام صحیح و دقیق اندازه گیری کمی پارامترهای خونی مانند انواع هورمون­ ها ، تومورمارکرما 
موارد کاربرد:
این روش در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه کاربرد دارد.
صلاحیت و شایستگی کاربر: مراجعه شود به SOP  TSH دستگاهی
نمونه:
نمونه سرم خون می­باشد و یا طبق پروتکل کیت­ های مصرفی مایعات معین شده می­باشند.
شرایط نمونه:

نمونه باید فاقد همولیز بوده و شرایط ظاهری آن از نظر لیپمیک ایکتریک و غیره طبق بروشور کیت­ های 
 

 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]