دستورالعمل دستگاه فلیم

کد سند:
335
کد یکتا:
150
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستور العمل کار با دستگاه فلیم فتومتر
 
روش کار:
الف: روشن کردن
1- شیر کپسول گاز را باز می کنیم
2- کلید پشت دستگاه (start) را روشن می کنیم.
3- روی صفحه کلید  ignition  را فشار می دهیم
4- بعد از چند دقیقه شعله را از پنجره کنار دستگاه نگاه کنید طول شعله باید حدود 3 سانتی متر و رنگ آن آبی باشد.
ب: آماده سازی بلانک
1- محلول بلانک برای برنامه سرم یا ادرار : از محلول 15 اکی والان گرم در لیتر لیتیم که برای رقیق سازی سرم و استاندارد بکار می رود استفاده می شود.
2- محلول بلانک برای آزمایش لیتیم: از محلول 75 میلی اکی والان در لیتر پتاسیم رقت 50/1 با آب مقطر تهیه می شود. (غلظت نهایی 5/1 میلی اکی والان گرم در لیتر)
پ: آماده سازی استاندارد:
1- استاندارد سدیم- پتاسیم سرم و ادرار: از محلول  استاندارد Na , k رقت 200/1 با محلول بلانک سدیم پتاسیم تهیه می شود (از رقیق کننده دستگاه استفاده می شود).
2- استاندارد لیتیم: رقت 20/1 از محلول استاندارد لیتیم در محلول بلانک لیتیم تهیه می شود ( این رقت دستی تهیه می شود)
ج: کالیبره کردن دستگاه:
بعد از گذشت حدود 10 دقیقه از روشن کردن دستگاه و مکش حدود 5 میلی لیتر آب مقطر باید دستگاه را به ترتیب زیر کالیبره کرد:
1- کلید Cal را فشار دهید و با کلیدهای جهت نما به برنامه مورد نظر بروید.
2- استانداردهای ذخیره شده روی صفحه ظاهر می شود. در صورت نیاز به تغییر مقادیر آن با فشار دادن کلید Cal مکان نما روی عدد مورد نظر برای سدیم قرار می گیرد سپس با دکمه های جهت نما عدد مورد نظر را تنظیم کنید. با فشار دادن مجدد دکمه Cal  مکان نما روی استاندارد پتاسیم  می رود در نهایت از برنامه کالیبراسیون خارج می شود.
3- بعد از وارد کردن استانداردها جمله INSERT BLANK  ظاهر می شود که بلانک مربوطه به دستگاه داده می شود.
4- با ظاهر شدن کلمه EXECUTED  محلول به کنار کشیده می شود.
5- سپس استاندارد آماده شده به دستگاه داده می شود.
د: مرحله خوانش
I – اندازه گیری سدیم و پتاسیم سرم:
1- نمونه را زیر محل برداشت نمونه (شماره 13 شکل) قرار دهید به طوری که سر پروب در نمونه قرار گیرد (اما خیلی در نمونه فرو نرود)
2- کلید شماره 14 را یکبار فشار داده مقدار 50 میکرولیتر از سرم کشیده می شود.
3- با یک دستمال اطراف پروب را پاک کنید دستمال با سر پروب تماس نداشته باشد.
4-یک کاپ کاملا تمیز را زیر محل شماره 13 قرار داده دوباره کلید شماره 14 را فشار دهید نمونه همراه با cc10 محلول رقیق کننده در ظرف تخلیه می شود.
5- نمونه را در محل مکش قرار دهید.
6- بعد از ظاهر شدن  پیام  "Executed" تیوب مکش را خارج کنید.
7- بعد از چند لحظه جواب  بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود.
II- اندازه گیری سدیم و پتاسیم ادرار:
روش انجام آزمایش مانند آزمایش سرم می باشد با این تفاوت که رقت های مختلف تهیه می شود.
تهیه رقت های Na , k ادرار
            رقت                              آب مقطر(میکرولیتر)                     ادرار (میکرولیتر)
            2/1                                           100                                          100
            3/1                                           200                                          100
            4/1                                           300                                          100
نمونه های فوق را مانند نمونه اصلی با دستگاه رقیق کرده و سپس نتیجه بدست آمده را در ضریب رقت ضرب کرده در صورتی که نتایج بدست آمده قابل قبول بود میانگین می گیریم.
میانگین اعداد بدست آمده x حجم ادرار 24 ساعته = k یا Na در ادرار 24 ساعته
 ¬ بر حسب MEq/L بدست می آید.
III- اندازه گیری لیتیم سرم
وارد برنامه اندازه گیری لیتیم شوید.
1- بلانک لیتیم (مراجعه به قسمت ب 2) را به دستگاه دهید.
2- استاندارد آماده شده (مراجعه به قسمت ج-2) را به دستگاه بدهید.
3- از هر نمونه رقت 20/1 در سه لوله جداگانه (cc4 محلول بلانک + 200 میکرولیتر سرم) تهیه کنید.
4- نمونه ها را به دستگاه داده و از اعداد بدست آمده میانگین بگیرید.
و: خاموش کردن دستگاه:
1
  14 کلید مکش و تخلیه نمونه جهت رقیق سازی
 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]