دستورالعمل دستگاه Roller Mixer هماتولوژی

کد سند:
311
کد یکتا:
346
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: SOP دستگاه Roller Mixer هماتولوژی
 اقدامات وابسته:
آشنایی با دستگاه
هدف:
مخلوط شدن خون و داشتن جواب مناسب برای CBC
 موارد کاربرد:
در بخش هماتولوژی آزمایشگاه پزشکی جهت انجام آزمایش CBC
 صلاحیت و شایستگی کاربر:
 نمونه: نمونه­ های CBC
 تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
شیکر هماتولوژی
نمونه­ های خون
نکات ایمنی:
باید مراقب باشید که چیزهای اضافی کنار دستگاه نباشد چون هنگام چرخش چیزها را به طرف خود می­کشد و باعث خرابی دستگاه می­شود.
هنگام کار باید از دستکش استفاده کرد.
 مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):
 کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
 مراحل اجرایی کار: 
نمونه­ ها را کد گذاری کرده و روی شیکر می­گذاریم تا خوب مخلوط شود (15')
محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:
 تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):
 مراجع و منابع:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]