دستورالعمل دستگاه اتوکلاو

کد سند:
315
کد یکتا:
347
واحد سازمانی:
ایمنی و بهداشت
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل حصول اطمینان از به کارگیری صحیح دستگاه اتوکلاو و همچنین ضد عفونی صحیح پسماندهای عفونی به وسیله اتوکلاو و رعایت کلیه پارامترهای لازم برای ضد عفونی کردن پسماندها از قبیل زمان فشار بخار و حرارت می باشد.
 
دامنه کاربرد:  
                                    
این دستورالعمل جهت استفاده از دستگاه اتوکلاو در بخش های میکروب شناسی ،  آنالیز دارو ، مکمل و مواد بیولوژیک و  خدمات در آزمایشگاه کاربرد دارد.
 
مراجع و منابع:

-الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ، ابلاغ شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت
- استاندارد ملی ایران ISIRI 10142 ، الزامات ایمنی ( آزمایشگاه های تشخیص طبی )
- استاندارد ISO 15189
- دفترچه راهنمای کار با اتوکلاو شرکت پزشکی کاووش مگا
 
مسئولیت و اختیارات

 مسئولیت تهیه این دستورالعمل بر عهده کمیته ایمنی و بهداشت آزمایشگاه می باشد.
مسئولیت تائید و تصویب این دستورالعمل بر عهده مسئول فنی آزمایشگاه  و مسئول کمیته ایمنی و بهداشت آزمایشگاه می باشد.
 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مسئول کمیته ایمنی و بهداشت آزمایشگاه می باشد.
 جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل آزمایشگاه ، قرائت کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی تحت نظر مسئول مسئول کمیته ایمنی و بهداشت آزمایشگاه الزامی است .
 مسئولیت نگهداری این دستورالعمل بر عهده مسئول مسئول کمیته ایمنی و بهداشت آزمایشگاه و مسئول دفتر بهبود کیفیت و بهره وری است .
 مسئولیت بازنگری و اعمال تغییر در این دستورالعمل با رعایت مراجع و ضوابط استاندارد بر عهده مسئول مسئول کمیته ایمنی و بهداشت آزمایشگاه ( و کمیته مستند سازی و آموزش تحت نظر ایشان ) می باشد و هر یک از مسئولین و کاربران مرتبط می توانند پیشنهاد بازنگری و تغییر در دستورالعمل را بنمایند .
 
تعاریف :

- دستگاه اتوکلاو: دستگاهی است که با مکانیسم حرارت  مرطوب به وسیله بخار اشباع تحت فشار برای استریلیزاسیون مواد به کار      می رود .
- استریل کردن: روش های فیزیکی یا شیمیایی برای تخریب و از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها
- ضد عفونی کردن : این روش نسبت به استریل کردن با قدرت کمتری میکروارگانیسم ها را از بین می برد و آن روشی است که به وسیله ماده شیمیایی می توان تعداد میکروب های آلوده کننده را کاهش داد ولی نه در حدی که به طور کامل استریل نمود .
- شاخص شیمیایی : نوار کنترل زمان ، بخار و دما که برای استفاده در اتوکلاو ساخته می شود . یک نشانگر شیمیایی رنگی در یک انتهای هر نوار قرار داده می شود ، نوار باید در جایی قرار گیرد که نفوذ گرما به آنجا سخت تر باشد که معمولاً مرکز توده می باشد . تنها وقتی که مکان استریلیزاسیون نسبت مناسب زمان به گرما را داشته باشد فقط رنگی که در روی نوار نشان داده شده است تغییر رنگ خواهد داد .
- اندیکاتور بیولوژیک : شامل اسپور باکتری هایی هستند که به حرارت مقاوم هستند مانند (Geobacillus Stearothermophilus)  ، اگر اتوکلاو به دمای مورد هدف نرسد در این صورت اگل کلنی های اسپوردار باکتری مورد نظر نظر را انکوبه کنیم جوانه خواهند زد و به علت متابولیسم آنها در محیط PH را تغییر و در آخر باعث تغییر رنگ محیط خواهند شد .
 
تجهیزات لازم :

- دستگاه اتوکلاو
- اندیکاتور شیمیایی (نوار کاغذی TST Control  )
- نایلون اتوکلاو
-کلیه تجهیزات حفاظت فردی
 
- شایستگی کاربر :

کاربر دستگاه اتوکلاو باید دوره کارآموزی استفاده از دستگاه را تحت نظر مسئول بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار ، مسئول کمیته ایمنی و بهداشت دیده باشد و صلاحیت وی توسط افراد نام برده تاییده شده باشد .
 
- مسئولیت مرتبط :

- فرم کنترل روزانه استفاده از دستگاه اتوکلاو برای ضد عفونی پسماندهای آلوده و عفونی ( شماره    )
- فرم کنترل روزانه دریافت پسماندهای آلوده / عفونی ( شماره    )
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]