دستورالعمل دستگاه میکروهماتوکریت

کد سند:
341
کد یکتا:
141
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
 
دستگاه ميكروهماتوكريت

  دستگاه ميكروهماتوكريت مي‌بايست داراي مشخصات زير باشد:

  1. شعاع چرخش بيشتر از 8 سانتي‌متر
  2. توانايي رسيدن به حداكثر سرعت در عرض 30 ثانيه
  3. توانايي ايجاد RCF حدود 10-15 هزار g در محيط به مدت حداقل 5 دقيقه بدون افزايش دما از °C45.
  4. داشتن زمان‌سنج اتوماتيك (با قابليت تنظيم حداقل 30 ثانيه)
RCF= نیروی سانتريفوژ
RPM= سرعت بر حسب دور در دقيقه
RCF= Relative Centrifugal Force
RPM= Revolution Per Minute
RCF= 1.118´10-5´r´RPM2
كنترل كيفي و بررسي كاليبراسيون دستگاه ميكروهماتوكريت
براي كنترل كيفي دستگاه توجه به موارد زير ضروري مي‌باشد:

  • سرعت سانتريفوژ
  • زمان سنج دستگاه
  • حداكثر توان در تجمع سلول‌ها
سرعت سانتريفوژ (دور دقيقه) و زمان سنج دستگاه به‌ترتيب با تاكومتر كاليبره و كرونومتر قابل بررسي مي‌باشند. براي بررسي حداكثر توان تجمع سلولي مي‌توان از روش زير استفاده نمود:
دو نمونه خون تازه حاوي ضدانعقاد K2EDTA كه به‌خوبي مخلوط شده‌اند انتخاب مي‌گردد. نمونه‌ها به مدت دو دقيقه سانتريفوژ شده و مقادير آنها ثبت مي‌شود، سپس 30 ثانيه زمان سانتريفوژ را افزوده تا زماني كه ميزان دو هماتوكريت اندازه‌گيري شده پي در پي بدون تغيير بماند. اين زمان به‌عنوان حداقل زمان لازم جهت متراكم نمودن گلبول‌هاي قرمز در نظر گرفته مي‌شود. اين آزمايش بهتر است حداقل با يك نمونه داراي هماتوكريت 5/0 يا بيشتر نيز انجام شود.
 
 

PCV Time
Sample 2 Sample 1
0.59 0.40 2.0
0.58 0.39 2.5
0.57 0.38 3.0
0.56 0.38
(minimum Packing time)
3.5
0.55 __ 4.0
0.55
(minimum Packing time)
__ 4.5
 
 
يافته‌هاي موجود در جدول بالا نشان مي‌دهد زمان لازم جهت متراكم نمودن گلبول‌هاي قرمز براي دستگاه ميكروهماتوكريت مورد آزمايش، در نمونه‌اي با ميزان هماتوكريت كمتر از 5/0، 5/3 دقيقه و براي نمونه‌اي با مقدار 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]