دستورالعمل دستگاه روتومیکس

کد سند:
325
کد یکتا:
311
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش کار دستگاه روتومیکس در بخش سرولوژی
 اقدامات وابسته:
آماده کردن لوله آزمایش
روشن کردن دستگاه
تنظیم زمان و دور دستگاه
 
هدف:
مخلوط کردن یکسان آزمایش (سرم بیمار و آنتی ژن)

موارد کاربرد:
جهت استفاده در بخش سرولوژی

صلاحیت و شایستگی کاربر:
آگاهی و آموزش کار با دستگاه

نمونه:
لوله و جالوله­ای 
سرم بیمار

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
دستگاه روتومیکس
سرم بیمار
آنتی ژن
لوله و جالوله­ای
 
نکات ایمنی:
پوشیدن روپوش کار
استفاده از دستکش

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):
فرم سرویس دستگاه
یست بیماران روزانه
فرم شناسنامه دستگاه
 
کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
کنترل دور دستگاه
کنترل تایمر دستگاه

مراحل اجرایی کار:
دستگاه را با دکمه On روشن می­کنیم.
دور تایمر دستگاه را تنظیم می­کنیم.
اسلاید مورد نظر را روی دستگاه می­گذاریم.
دستگاه را روشن می­کنیم با دکمه استارت
منتظر می­مانیم تا زمان مورد نظر تمام شود.
 
محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:
خرابی دستگاه
نبودن برق
 عنوان: روش کار دستگاه روتومیکس در بخش سرولوژی
 اقدامات وابسته:
آماده کردن لوله آزمایش
روشن کردن دستگاه
تنظیم زمان و دور دستگاه
 
هدف: مخلوط کردن یکسان آزمایش (سرم بیمار و آنتی ژن)
موارد کاربرد: جهت استفاده در بخش سرولوژی
صلاحیت و شایستگی کاربر: آگاهی و آموزش کار با دستگاه
نمونه:
لوله و جالوله­ای
سرم بیمار

 تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
دستگاه روتومیکس
سرم بیمار
آنتی ژن
لوله و جالوله­ای

نکات ایمنی:
پوشیدن روپوش کار


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]