دستورالعمل دستگاه رفراکتومتر

کد سند:
324
کد یکتا:
325
واحد سازمانی:
میکروبیولوژی و آنالیز ادرار
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش کار دستگاه رفروکتومتر (وزن مخصوص)
 اقدامات وابسته:
کافی بودن نمونه ادرار
تمیز بودن ظرف ادرار
مشخصات کامل بیمار
لوله و جالوله ­ای
 هدف:
اندازه گیری وزن مخصوص ادرار
 موارد کاربرد:
استفاده در بخش آنالیز ادرار آزمایشگاه
 صلاحیت و شایستگی کاربر:
مراجعه شود به SOP  آنالیز ادرار
 نمونه:
نمونه ادرار بیمار به حجم 200 لاندا
 تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
دستگاه رفرکتومتر
نمونه ادرار
قطره چکان
لیست بیماران
آب مقطر
نکات ایمنی:
پوشیدن روپوش کار
استفاده از دستکش
رعایت اصول کلی ایمنی و بهداشت
مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):
لیست بیماران
فرم سرویس دستگاه 
فرم درخواست کالا
 کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
کافی بودن نمونه
چک کردن نام و مشخصات بیمار
اطمینان از درست بودن دستگاه
 مراحل اجرایی کار:.
دستگاه رفرکتومتر را روشن می­کنیم
با آب مقطر دستگاه را صفر می­کنیم.
با قطره چکان یک قطره از ادرار بیمار را روی صفحه رفرکتومتر می­گذاریم 
صفحه مخصوص را روی ادرار می­گذاریم.
عدد گزارش شده توسط دستگاه را یادداشت می­کنیم
جواب را در دفتر کار می­نویسیم.
 محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:
خرابی دستگاه
قطع برق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]