دستورالعمل دستگاه کواگولان

کد سند:
346
کد یکتا:
326
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش کار دستگاه کواگولان
اقدامات وابسته:
وصل دستگاه به UPS یا ترانس (پیشگیری از نوسانات و قطع برق حین کار)
کالیبر دستگاه مطابق شناسنامه دستگاه
در دسترس بودن وسایل جانبی دستگاه
دمای دستگاه قبل از انجام کار به °37 رسیده باشد.
هدف:
اندازه گیری دقیق زمان PTT و PT و محاسبه زمان و INR
موارد کاربرد:
جهت انجام تست­های PT
جهت انجام تست­های PTT
جهت انجام تست­های فیبرین
صلاحیت و شایستگی کاربر:
اپراتور دستگاه باید حداقل یک ماه با این دستگاه کار کرده و آموزش­های لازم را دیده باشد.
اپراتور دستگاه باید در زمینه حساسیت­ها و عملکردهای دستگاه تجربه و عادت داشته باشد.
اپراتور دستگاه باید ئانش لازم در مورد آلارم­ها را داشته باشد.
نمونه:
نمونه باید مشخصات لازم (نام و نام خانوادگی) و ویژگی خاص خود (همولیز نباشد) را دارا باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]