دستورالعمل دستگاه گاماكانتر

کد سند:
338
کد یکتا:
313
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

موضوع: روش اجرايي بكارگيري
1-عنوان SOP دستگاه گاماكانتر
مدل و مشخصات:
1-1- گاماكانتر
2-1- مدل: GENESIS I
3-1- شركت سازنده:LTI
4-1- شركت فروشنده:
2-اقدامات وابسته :
1-2- سفارشات و تهيه كيت هاي مورد نياز بخش
2-2- آشنايي با اپراتوري دستگاه
3-2- آشنايي با مكانيزم كار
 3- هدف:
1-3- انجام آزمايشات هورموني
2-3- انجام آزمايشات هورموني در زمان معين و تعريف شده
3-3- برآورده كردن نياز نمونه هاي اورژانس
 4- موارد کاربرد:
اين دستورالعمل در آزمايشگاه در بخش هورمون شناسي جهت انجام آزمايشات هورموني كاربرد دارد.
 5- صلاحیت و شایستگی کاربر:
كاربر اين  SOP ميباسيت مشخصات، صلاحيت و شايستگي هاي زير را داشته باشد.
5-1- گذراندن دوره آموزشي لازم جهت كار بخش
2-5- آشنايي با منحني ها و كاردستگاه
3-5- آشنايي كامل به واكنشهاي آنتي ژن – آنتي بادي براي تائيد صحت و شناخت از عوامل دخيل دربوجود آمدن جوابهاي غلط
 6- نمونه:
1-6- نوع نمونه: براي انجام آزمايشات از سرم و پلاسماو خون تام و ادرار استفاده ميشود
2-6- شرايط قبول نمونه: بعضي از آزمايشات منحصرا از پلاسما EDTA دار استفاده ميشود
3-6- نمونه جداسازي
نمونه ها بر اساس نياز به دماي يخچال برحسب ليست كارروزانه با شماره پذيرش و نام و نام خانوادگي بيماردر راك رديف ميشوند و نمونه هايي كه نياز به دماي فريز دارند در راكهاي مربوطه در فريزر تا زمان انجام رديف ميشوند.
4-6- نحوه ذخيره سازي:
نمونه ها به مدت 7 الی 15 روز بعداز انجام نگهداري ميشوند
 
7- تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
1-7- تجهيزات،‌مواد و لوازم مورد نياز
1-1-7- گاماكانتر
2-1-7- كيت هاي مورد نياز هرآزمايش
3-1-7- سمپلرهاي ثابت و متغير براي انجام آزمايشات
4-1-7- ليست كار
5-1-7- جالوله اي سرمها ي آماده چهت كار
6-1-7- ليست اصلي بيماران جهت وارد كردن جوابهاي آماده
7-1-7- نوك سمپلر
8-1-7- سطل زباله براي زباله هاي غيرراديواكتيو
9-1-7- Safety box جهت ريختن نوك سمپلرهاي استفاده شده
10-1-7- شيكر
11-1-7- مزور- پيپت – پوآر و شيشه هاي مورد نياز براي ساختن و در صورت لزوم ذخيره محلولهاي شستشو جهت انجام كار
12-1-7- راك مخصوص گذاشتن لوله ها جهت خوانش توسط گاماكانتر
13-1-7- بن ماري 37 درجه براي تستهايي كه نياز به انكوباسيون 37 درجه دارند
14-1-7- ساعت جهت كنترل زمان انكوباسيون
 8- نکات ایمنی:
1-8- احتياط هاي لازم هنگام كار در جهت آلوده نشدن و شخص و محيط كار توسط موارد راديواكتيو
 9- مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی و شناسایی عملکرد): 
1-9- فرم شناسنامه دستگاه
2-9- فرم در خواست سرويس و كاليبر

 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]