دستورالعمل دستگاه تولو متر

کد سند:
323
کد یکتا:
310
واحد سازمانی:
ایمونولوژی و سرولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:

عنوان : روش كار با دستگاه تولو متر
 اقدامات وابسته:
شارژ كردن سمپلر
بيرون آوردن كيت از يخچال و دماي آن را به محيط رساندن
آماده كردن كووت و مگنت
 هدف :
انجام صحيح و دقيق اندازه گيري پارامتر هاي خوني  C3 , C4 , micro Albumin
 موارد كاربرد :
جهت كار در بخش سرولوژي آزمايشگاه كاربرد دارد.
 صلاحيت و شايستگي كاربر:
داشتن حداقل مدرك تحصيلي علوم آزمايشگاهي
 گذراندن يك دوره آموزشي جهت كار با دستگاه و دانستن مواردي كه باعث ايجاد خطا مي شود.
 نمونه :
سرم ، ادرار
 تجهيزات ، مواد و لوازم و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار :
در مورد تست c3 , c4  سرم را به كمك آب مقطر 10/1 رقيق كنيد  ولي در مورد تست ميكرو آلبومين  نيازي به تهيه رقت
نمي باشد.
40λ از نمونه ادرار يا سرم  رقيق شده را در كووت مربوطه بريزيد.
تنظيم كردن سمپلر ( ابتدا power  پشت سمپلر را بزنيد و سمپلر را روشن كنيد حرف E   را فشار داده و روي 400 تنظيم كنيد و با فشار دادن مجدد دكمه  Eروي 40 تنظيم كنيد .)
  نكات ايمني:
استفاده از دستكش در حين كار
در صورت آلوده شدن ميز كار سريعا با مواد ضد عفوني ، ميز كار را تميز كنيد.
مستندات ( سوابق مورد نياز جهت رديابي و شناسايي عملكرد ):
فرم LOG BOOK  دستگاه
فرم حفظ و نگه داري تجهيزات
فرم تكرار تست
فرم موارد نامنطبق
فرم گزارش ماهيانه به مديريت
 كنترل كيفي قبل از انجام كار در حين كار :
استفاده از كنترلهاي تجاري موجود در كيت ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]