دستورالعمل دستگاه لیازون

کد سند:
339
کد یکتا:
317
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
عنوان: روش کار با دستگاه کمی لومینسانس لیازون
1-مدل و مشخصات:
1-1-کمی لومینسانس: مدل لیازون

شرکت سازنده: Diasorin
شرکت فروشنده: آریافارمد
2-اقدامات وابسته:
1-2- مطالعه بروشور كيت هاي هورمون شناسي و CD ها
2-2-اطلاع داشتن از نحوه تهیه محلول واش
3-2-آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج نرم افزار کنترل کیفی
4-2-آشنایی با روشهای کنترل کیفی در این بخش 
3-
هدف:
1-3-انجام آزمایشات با تکنیک CLIA با صحت و دقت قابل قبول
2-3-انجام آزمایشات فوق در زمان معین و تعریف شده
3-3-در نظر گرفتن موارد اورژانس پذیرش شده
4-
موارد کاربرد:
اين روش اجرايي در بخش هورمون شناسي جهت انداز ه گیری کمی بعضی خورمون ها، آنتی بادی ها، تومورمارکرها و... به روش دستگاهی می باشد.

5-صلاحیت و شایستگی کاربر:
1-5- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
2-5- آشنایی با تکنیک های بخش هورمون و درک کلی از انجام تست های هورمون
3-5- گذراندن یک دوره جهت آموزش به میزان کافی (تایید شرکت) جهت اپراتوری دستگاه
4-5- آشنایی با Error های دستگاه  و رفع احتمالی آن معایب حتی المقدور
5-5-آشنایی به سیستم مدیریت کیفیت جهت بکارگیری فرم ها و مستندات این بخش
6-5-اطلاع از نحوه کالیبراسیون و کنترل دستگاه و چگونگی ثبت و نتیجه گیری آنها
6-
نمونه:
1-6- نوع نمونه:
1-1-6- نمونه هاي هورمون شناسي شامل: سرم خون، ادرار، مايع آمنیوتیک مي باشند. 
2-6- شرایط قبول نمونه:
1-2-6- نمونه باید فاقد هموليز بوده و شرايط ظاهري آن از نظر ليپميك، ايكتريك و غيره طبق طبیعی باشد.
نمونه باید فاقد رشته های فیبرینی باشد.


 
 
 


 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]