دستورالعمل دستگاه HPLC D10

کد سند:
308
کد یکتا:
333
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
1- عنوان: روش اجرايي بكارگيري ( SOP ) دستگاه HPLC  D10
2-اقدامات وابسته :
1-2- مطالعه روش كنترل كيفي در اين بخش
2-2- آشنايي با اپراتوري و تحليل نتايج نرم افزار كنترل كيفي هماتولوژي
3-2- اطلاع از كافي بودن محلول ها براي شروع كار
3- هدف:
1-3- انجام آزمايش هموگلوبين الكترو فورز و هموگلوبين A1C با صحت و دقت قابل قبول دربرنامه كنترل كيفي آزمايشگاه
2-3- انجام آزمايش هموگلوبين الكترو فورز و هموگلوبين A1C  در زمان معين و تعريف شده
3-3- در نظر گرفتن موارد اورژانسي پذيرش شده درآزمايشگاه
4- موارد کاربرد:
اين دستورالعمل اجرايي در آزمايشگاه تشخيص پزشكي در بخش هماتولوژي جهت انجام آزمايشات هموگلوبين الكترو فورز و هموگلوبين A1C به روش دستگاهي كاربرد دارد.
5- صلاحیت و شایستگی کاربر:
كاربر اين SOP مي بايست مشخصات، صلاحيت و شايستگي هاي زير را داشته باشد
1-5- گذراندن دوره آموزشي لازم جهت اپراتوري HPLC D10
2-5- گذراندن آموزش هاي لازم در خصوص نحوه كنترل دستگاه اعم از صحت و دقت و چگونگي ثبت و نتيجه گيري از آن
3-5- آشنايي به سيستم مديريت كيفيت جهت بكارگيري فرم ها و مستندات اين بخش
6- نمونه:
1-6- نوع نمونه: خون تام حاوي ماده ضد انعقاد EDTA
- شرايط قابل قبول  نمونه: نمونه بايد فاقد لخته بوده و حجم نمونه نيز نبايد كمتر از مورد نياز  باشد.
- نمونه بايد داراي مشخصات باشد شماره پذيرش و نام بيمار بر روي آن نوشته شده باشد.
2-6- نحوه رديف كردن:
- نمونه ها برطبق ليست كار روزانه براساس شماره پذيرش در Rack مرتب شده و به ترتيب شماره رديف ليست كار به دستگاه داده مي شود
3-6- نحو
 
 
 
 
 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]