دستورالعمل کاربری دستگاه Sismex-K 1000

کد سند:
355
کد یکتا:
143
واحد سازمانی:
هماتولوژی
فرآیند:
فرآیند کنترل تجهیزات
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
1.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل کاربری دستگاه Sismex-K 1000

اطلاعات اولیه:
Sysmex k 1000اساس کار: امپدانس مدار( قطع  و وصل جریان) سلول ها را از نظر سایز از هم  متمایز می کند.
 
-مشخصات نمونه مورد نیاز
*حجمی از خون که با ضدانعقاد EDTA مخلوط شود.
 *شرایط جدا کردن و آماده کردن نمونه:
نیم ساعت قبل از انجام تست لوله های CBCرا بترتیب ورک کاری روی روتاتور مخصوص  Sysmex بچرخاندوقبل ازدادن نمونه ها ازعدم وجود لخته خون مطمئن شوید مخصوصا نمونه های خارج از مرکز. 
*نحوه نگهداری نمونه ها:
*مدت زمان نگهداری نمونه قبل از انجام تست :برای انجام تست CBC حداکثر تا 48 ساعت بعد اقدام شود.
*مدت زمان نگهداری نمونه بعد از انجام آزمایش: یک هفته در یخچال 8-2درجه
 
-مواد و وسایل لازم:
ورک کاری
لوله وکیوم یا غیر وکیوم EDTA دار – روتاتور Sysmex – دستگاه Sysmex و
 ریجنت های آن (لایز Hb لایز WBC و ایزوتون دیف)
کاغذ حرارتیmm 59
 
-روش کار:
a) آماده سازی قبل از انجام تست:
نمونه ها را نیم ساعت قبل بیرون آورده و بگذارید بچرخند. محلول های دستگاه را چک کنید. منبع کاغذ چک شود. ظروف دفع پسماند دستگاه چک شود .
سپس برق دستگاه از قسمت اصلی و سپس برق یونیت کمپرسور و یونیت اصلی روشن شود و back grond گرفته شود.
 
b) نکات ایمنی:
برای کار از دستکش یکبار مصرف استفاده شود. از ریختن ریجنت ها روی میز جلوگیری شود خطر برق گرفتگی دارد.
معرفی ریجنت های Sysmex
1) Lysing Reagent for WBC Measurement :
باعث لیز RBC ها می شود تا WBC اندازه گیری شود. برای هر تست 1 میلی لیتر استفاده می شود.
2) Lysing Reagent for Hb Measurement :
باعث لیز گلبول های قرمز می شودتا از روش سیان مت هموگلوبین برای اندازه گیری Hb استفاده   شود. برای هر تست 1 میلی لیتر استفاده می شود.
3)DILUENT
ایزوتون دیف: محلول ایزوتونیک سالین بدون رنگ و محلول کاملاً شفاف است که با خون کامل مخلوط شده و برای هر تست 28 ml استفاده می شود.
DETERGENT
محلول  وایتکس: یک  محلول قوی قلیایی است که باعث پاک کردن مسیرها از ریجنت پروتئین های خون و سلول های باقیمانده می شود. برای شستشویSRV- Waste chamber
   استفاده  می شود (1 ml وایتکس + 19 ml آب مقطر)
 
حروف اختصاصی که باید بدانیم
W-SCR (WBC small cell Ratio) or lymph%
W-MCR (WBC     Mean cell Ratio) or MXD%
W-LCR (WBC large cell Ratio) or Neut%
W-SCC (WBC Small cell count) or lymphocyte count
W-MCC (WBC Middle cell count) or Mixed cell count
W-LCC (WBC large cell count) or Neutrophil count
RDW-CV or RDW-SD (RBC distribution width, selectable)
PDW (Platelet Distribution width)
MPV (Mean platelet volume)
P-LCR (platelet large cell Ratio)
WBC: white blood cell
RBC: Red blood cell
HGB: Hemoglobin
HCT: Hematocrit
MCV: Mean corpuscular (Erythrocyte) volume
MCH: Mean corpuscular Hemoglobin
MCHC: Mean corpuscular Hemoglobin concentration

 
 

ادامه دارد ...

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]