دستورالعمل روش انجام آزمایش AMH

کد سند:
428
کد یکتا:
12
واحد سازمانی:
هورمون شناسی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
3.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
(Anti Mullerian Hormone(AMH

هدف
:
حصول اطمینان از تعیین صحیح میزانAnti Mullerian Hormone (AMH) در خون بیماران.
 
دامنه کاربرد:
این دستورالعمل  جهت اندازه گیری کمی آنالیت  anti Mullerian Hormone (AMH)  در نمونه سرم یا پلاسمای انسان به طریقه  Manual در بخش هورمون آزمایشگاه،کاربرد دارد.

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از انجام صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش هورمون ، قرائت کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت یک هفته  (انجام حداقل دوRUN کاری) تحت نظر مسئول بخش الزامی است .
 
اقدامات وابسته :
-آگاهی از اساس آزمایش AMH به روش EIA
-آگاهی از محدوده رفرانس آنالیت AMH در سرم  یا پلاسما و همچنین تغییر مقدار آنالیت در بیماری و شرایط مختلف
-آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
-آگاهی از خطاهای تکنیکی و بروز Cross - Reaction
-آشنایی با اپراتوری و تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
-آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه و دستورالعمل های دفع پسماند  
 
اطلاعات نمونه
نوع نمونه : نمونه سرم یا پلاسمای هپارینه
شرایط ظاهری نمونه :
نمونه سرم یا پلاسمای کاملاً همولیز ، لیپمیک و یا ایکتریک فاقد اعتبار لازم جهت انجام آزمایش است .
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه ذارت معلق (به صورت Clot و یا رشته های فیبرین ) بوده ، که در غیر این صورت نمونه باید سانتریفیوژ گردد.
حجم نمونه : حداقل حجم مورد نیاز برای سنجش AMH مقدار 20  میکرولیتر می باشد.
نحوه ذخیره سازی نمونه :
ذخیره سازی نمونه در دمای 2-8°c به مدت48 ساعت
ذخیره سازی نمونه در دمای -20°c  جهت نگهداری طولانی تر
توجه : نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن و همچنین نمونه های دریافتی از آزمایشگاه های ارجاع دهنده باید توسط ورتکس، همگن شوند.
توجه : از فریز کردن نمونه هایی که قبلاً دفریز شده اند به شدت اجتناب شود .
 
تجهیزات و لوازم مورد نیاز :
-کیت مورد نظر ساخت شرکت BECKMAN COULTER
-دستگاه Elisa Reader
-دستگاه Elisa Washer
-سمپلر 100  و 20 میکرولیتر کالیبر همراه با سر سمپلرهای نو یکبار مصرف مناسب
-دستکش های یکبار مصرف بدون پودر ترجیحاً از جنس وینیل
 
اساس انجام تست AMH به روش EIA :
اساس این روش بر روش الایزای ساندویچ استوار است .
روش Ag Capture یاAb Sandwich :
در این روش یک آنتی ژن در بین دو آنتی بادی اختصاصی قرار می گیرد ، این روش شایعترین روش الایزا محسوب می شود ، در این روش از یک آنتی بادی برای به دام انداختن آنتی ژن بر روی چاهک های الایزا استفاده می شود و آنتی بادی دوم که با آنزیم نشاندار شده است به عنوان شناساگر عمل می کند .
قابل ذکر است ک در این روش آنتی ژن باید حداقل دارای دو ناحیه آنتی ژنتیک باشد تا قادر به اتصال به هر دو آنتی بادی باشد
 
روش انجام آزمایش :
نکاتی که قبل از انجام آزمایش باید رعایت شود :
قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق برسانید  :
بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
پس از افزودن محلول متوقف کننده جذب نوری چاهک ها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهک ها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهک ها تخلیه شود .
در هنگام سمپلینگ ، تمام محلول ها و نمونه ها را در وسط چاهک ها نریزید.
از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب ، زمان انکوباسیون مناسب می باشد، بنابراین بهتر است قبل از شروع آزمایش ، تمام مواد و محلول های مورد نیاز آماده و درب تمام محلول را باز نمایید ، این محلول با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج دقیقتر می شود .
بنا به دلایل ذکر شده در بند قبل بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها بیش از 5 دقیقه بطول نیانجامد.
مراحل انجام آزمایش :
فزودن 20 میکرولیتر از کالیبراتورها ، کنترل و نمونه ها در هر چاهک
افزودن 100 میکرو لیتر از AMH Gen II Assay Buffer  در هر چاهک
انکوباسیون در دمای اتاق بر روی Plsyr Shaker با دور 600-800 rpm  به مدت 60 دقیقه
 آماده سازی محلول Wash طبق دستورالعمل بروشور
تخلیه محتویات چاهک ها و شستشوی آنها توسط محلو Wash رقیق شده (5 بار ) و در انتهای مراحل شستشو چاهک ها را در حالت وارونه و با ضربات ملایم روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بکوبید تا قطرات اضافی آن خارج شود .
افزودن 100 میکرولیتر محلول  Anti body – Biotin Conjugate در هر چاهک
انکوباسیون در دمای اتاق روی  Plate Shaker  با دور 600-800 rpm به مدت 60 دقیقه
مرحله شستشو طبق بند 10-2-5-
افزودن 100 میکرولیتر از محلول Streptavidin – enzyme  در هر چاهک
انکوباسیون در دمای اتاق روی   Plate Shaker  با دور 600-800 rpm به مدت 30 دقیقه
افزودن 100 میکرو لیتر از محلول TMB در هر چاهک
 انکوباسیون در دمای اتاق روی  Plate Shaker  با دور 600-800 rpm به مدت 12-8 دقیقه
فزودن 100 میکرو لیتر محلول Stop در هر چاهک
خوانش Plate توسط Elisa Reader  با طول 450 nm
 
محدودیت ها :
-از در هم آمیختن ریجنت های با Lot NO#  مختلف خودداری کنید .
-از مصرف کردن کیت هایی با تاریخ انقضای گذشته خودداری کنید .
-برای بدست آوردن نتایج قابل اعتماد به آموزش دقیق و تکنیک ماهرانه نیاز است .
-آلودگی با کتریال نمونه سرم ممکن است بر روی نتایج تاثیر گذارد.
 
علل رد نمونه
-نامناسب بودن نمونه از نظر نوع و حجم
-وجود عوامل مداخله گر در نمونه همانند نمونه هایی که همولیز یا همراه گلبول قرمز هستند و نمونه هایی که لیپمیک و یا ایکتریک هستند در حدی که نتایج را تحت تاثیر قرار دهند .
-وجود فیبرین در سرم
-نمونه گیری غیر صحیح از بیماران (به عنوان مثال از همان دستی خونگیری شود که در حال دریافت سرم است )
-عدم درج مشخصات لازم روی برچسب نمونه
 
نکات ایمنی
-در هنگام استفاده از دستگاه Elisa Washer  و Elisa Reader  می بایست کلیه نکات ایمنی مربوط به وسایل الکتریکی را رعایت نمایید .
-دو شاخه دستگاه را حتما به پریز ارت دار متصل نمایید.
-از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در آزمایشگاه خودداری نمایید .
-از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا با استفاده از پوشش محافظ نظیر روپوش آزمایشگاه ، عینک های محافظ و دستکش های یک بار مصرف ، جلوگیری کنید .
-از پاشیدن و پراکنده کردن آئروسل ها خودداری نمایید .
-هرگونه ریجنت و محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .
 
اشکال یابی :
برخی از Error های شایع دستگاه عبارتند از :
-کاهش فعالیت ردیاب
-غلظت زیادی آنتی ژن در ماده نشاندار در سنجش های رقابتی
-ویژگی پایین ماده نشاندار
-غلظت کم آنتی بادی نشاندار در سنجش های ایمونومتریک
-کاهش غلظت آنتی بادی کوتیگ
-غیر فعال شدن آنزیم یا سوبسترا یا وجود مهار کننده در سنجش آنزیمی
-سیستم جدا سازی ناقص
-خراب شدن زود هنگام معرف ها قبل از تاریخ انقضاء یا نگهداری نا مناسب کیت
-آلودگی متقاطع بین دو معرف
-نگهداری غیر صحیح معرف ها یا یخچال معیوب
-استفاده از حجم های کمتر معرف
-استفاده از کیت تاریخ گذشته
-آلودگی ظروف معرف ها یا آب مقطر به دترژنت ، گندزداها یا مواد کثیف
-کالیبراتور های بیش از اندازه غلیظ ( در روش رقابتی ) و یا بیش از اندازه رقیق ( در روش ایمونومتریک)
-عدم تهیه درست معرف ها و یا حذف یک مرحله از رقیق سازی ( بویژه در مورد معرف های لیوفیلیزه)
-حذف تصادفی ماده نشاندار از مراحل آزمایش یا اضافه کردن ماده نشاندار اشتباهی
-تغییرات در پروتکل پیشنهادی کیت
-استفاده از طول موج نادرست در خوانش چاهک های الایزا در دستگاه الایزا ریدر
 
ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]