دستورالعمل روش انجام آزمایش Creatinine

کد سند:
503
کد یکتا:
16
واحد سازمانی:
بیوشیمی و کروماتوگرافی
فرآیند:
فرآیند انجام آزمایش
زمان ویرایش:
1395/01/24
ویرایش کننده:
مدیر ارشد آزمایشگاه
شماره بازنگری:
4.0
ضمیمه - مرجع:
توضیحات:

متن سند:
دستورالعمل روش انجام آزمایش Creatinine

هدف:

حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان  Creatinineدر خون بیماران است .
 
دامنه کاربرد:
این دستورالعمل  جهت اندازه گیری کیفی آنالیت Creatinine در نمونه سرم یا پلاسمای انسانی بطریقه اتومیشن توسط دستگاه هیتاچی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه کاربرد دارد .
 
اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایش Creatinine
آگاهی از محدوده رفرانس آنالیتCreatinine در سرم همچنین تغییر مقدار آنالیت در بیماری و شرایط مختلف
 آگاهی از خطاهای تکنیکی
تحلیل نتایج دریافت شده از دستگاه
آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه و دستورالعمل های دفع پسماند  
دانستن تاثیارت متقابل یا Cross Reaction بر روی تست
آشنایی با اصول کنترل کیفی و حدود مجاز طرح کیفیت در این آزمایشگاه و آگاهی از تفسیرنتایج حاصله از کنترل کیفی طبق قوانین موجود در آزمایشگاه از جمله منحنی­های لو جنینگ و قوانین وست گارد
 آشنایی با اپراتوری نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه جهت ثبت نتایج و تحلیل آماری نتیجه حاصله
 آشنایی با اپراتوری تجهیزات لازمه برای انجام تست از قبیل سمپلرها، بن ماری، فتومتر، اتوآنالیزر
آشنایی با روش­های محلول سازی و دانستن مکان و حساسیت ادوات پایه در آزمایشگاه
آگاهی کامل نسبت به اصول ایمنی و کارکرد در آزمایشگاه و نیز دستورالعمل­های دفع پسماند.
آگاهی از دقت (Precision) ادوات و تجهایزات مورد نیاز چرا که تجهیزاتی که دقت لازمه را نداشته باشند قابل کالیبر و کنترل صحت نمی­باشد.
 
نمونه لازم و موارد رد نمونه :
 نمونه سرم
نمونه باید شفاف و فاقد هر گونه ذارت معلق (به صورت Clot و یا رشته های فیبرین ) بوده ، که در غیر این صورت نمونه باید سانتریفیوژ گردد.
نمونه های ذخیره شده در فریز بعد از دفریز شدن  باید توسط ورتکس، همگن شوند .
 
لوازم مورد نیاز :
کیت مورد نظر
دستگاه هیتاچی
صلاحیت و شایستگی کاربر:
1-5- از آن جایی که این تست توسط پرسنل بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی در بخش مربوطه باید رعایت گردد.
 
تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:
 آماده سازی معرف­های مورد نظر طبق دستور کار روش انجام آزمایش به شیوه­ی دستی و دستگاهی که با جزئیات کامل در بروشور کیت در قسمت "آماده سازی محلول­ها" آمده است که پیوست می­باشد.
 آماده سازی تجهیزات مورد نیاز طبق دستورالعمل­های کاربردی آنها از قبیل: فتومتر، اتوآنالیزر، بن ماری، سمپلر
آماده سازی جا لوله­ای، سرسمپلر، کاپ، ویال ریجنت­ها، سرم فیزیولوژی، برای رقیق یازی نمونه­های بالا و سایر ملزومات روتین موجود در آزمایشگاه
کالیبراتور سرم کنترل جهت استاندارد نمودن و کنتلر انجام آزمایش
 به حرارت محیط رساندن تمامی موارد کاربردی در انجام آزمایش از جمله معرف­ها، کالیبراتور، سرم کنترل و ....
 
کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:
در این خصوص به طرح کیفیت بیوشیمی موجود در آزمایشگاه که جهت کنترل کیفی بخش بیوشیمی از تمامی لحاظ تدوین و  اجرایی می­باشد مراجعه نمائید.
به طور اخص به قوانین بررسی صحت از جمله منحنی­های لوی جنینگ و قوانین وست گارد مراجعه نمائید.
 
نکات ایمنی:
 رعایت تمامی دستورالعمل­­های ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
استفاده از پی­پت­های اتوماتیک و یا حداقل به کار گیری پوآر در هنگام آماده سازی معرف­ها و یا هرگونه کار دیگر در انجام آزمایش
 استفاده از دستکش در حین کار
رعایت موارد مذکور در بروشور کیت که با جزئیات کامل در قسمت "هشدارها" و "بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد" آمده است که پیوست می­باشد.
 
مستندات (سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):
 لیست کار و یا دفتر بیوشیمی جهت نتایج آزمایشات و نیز کنترل­ها و کالیبراتورهای مربوطه
 فرم درخواست کلا و خدمات
فرم Log Book ادوات کاربری از جمله فتومتر و اتوآنالیزر
فرم ثبت علل تکرار تست­ها
 
محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:
عدم تصدیق معرف­ها، کالیبراتور، کنترل­ها، و سایر موارد کاربردی توسط اپراتور از جمله تغییر رنگ، نداشتن تاریخ مصرف و .....
خرابی تجهیزات و نیز نداشتن تاریخ کالیبراسیون معتبر
 حجم ناکافی نمونه و خطاها نمونه گیری از جمله همولیز و نیز بیان نا صحیح شرایط آزمایش و نمونه گیری به بیمار
عدم رعایت شرایط صحیح نگه داری نمونه­ها و معرف­ها که با جزئیات کامل در قسمت "شرایط نگه داری و پایداری محلول­ها" و نیز "نمونه­ها"  در بروشور کیت آمده است که پیوست می­باشد.
تمامی مواردی که در قسمت عوامل مداخله گر در بروشور کیت با جزئیات کامل ذکر گردیده است که پیوست می­باشد.
جهت انجام آزمایش استفاده از لوازم یک بار مصرف باید ابتدا آنها را با اسید کلریدریک 5% و سپس دوباره با آب مقطر شستشو داد.
 
 
 

ادامه دارد ...

 

فرهیخته آزمایشگاهی گرامی:

با سلام و درود

احتراما با تشکر از بازدید  شما از نسخه دموی نرم افزار استانداردسازی و کنترل کیفیت    NextLab 

معروض میدارد امکان رویت متن کامل مستندات فقط در لینک های زیر میسر است

و دسترسی به متن کامل سایر مستندات فقط در نسخه اصلی امکان پذیر است

دستورالعمل مدیریت پسماندها

دستورالعمل کاربری دستگاه سل کانتر

دستورالعمل روش انجام آزمایش CBC

شرح وظايف کارکنان نظافت، شستشو و استرلیزاسیون

روش اجرانی ممیزی داخلی

دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح


با سپاس از بذل توجه شما


نرم افزار مستندات، استانداردسازی و کنترل کیفیت نِکست لَب [ www.NextLab.ir ]